Confidentialitate

Revizuita la data de 18.05.2018

TERMENI SI CONDITII PRIVIND COLECTAREA SI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE VERANDA OBOR S.A. IN LEGATURA CU CLIENTII SI VIZITATORII VERANDA MALL

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 2016/79/27.04.2016

 

  1. Identitatea operatorului de date cu caracter personal
   Societatea Veranda Asset Management S.R.L. este o societate cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12C, parter, bloc A, biroul 1, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11543/2017, CUI 37914759 (denumita in continuare „Societatea”).
   Societatea presteaza servicii de administrare a centrului comercial Veranda Mall din Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2 si este proprietarul domeniului verandamall.ro.

 

 1. Scopurile in care sunt colectate si procesate datele cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate. Adecvarea masurilor la scopul urmarit
  Societatea colecteaza si proceseaza urmatoarele date cu caracter personal in vederea indeplinirii urmatoarelor scopuri in legatura cu Veranda Mall:

  1. Verificarea respectarii conditiilor de validitate necesare participarii persoanelor fizice la diferite concursuri, tombole, campanii sau orice alt tip de eveniment organizat de Veranda Mall, indiferent daca este de natura de promovare a imaginii sau actiunilor Veranda Mall sau nu, care implica sau nu acordarea de premii vizitatorilor sau clientilor Veranda Mall, pentru care este necesara verificarea identitatii participantilor sau respectarea de catre acestia a anumitor conditii privind participarea la aceste evenimente, respectiv, dupa caz, varsta, domiciliu, sex, si acolo unde este cazul, validarea identitatii castigatorilor evenimentelor care implica acordarea de premii, si demonstrarea in fata autoritatilor competente in domeniu (incluzand, dar fara a se limita la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor sau Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal) a indeplinirii conditiilor legale in legatura cu desfasurarea acestor evenimente („Scop de Verificare si Validare”). In vederea indeplinirii acestui scop, Societatea colecteaza si pastreaza in legatura cu persoanele fizice, in functie de cerintele aplicabile respectivelor evenimente urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, codul numeric personal, varsta, sex.Datele cu caracter personal colectate si procesate pentru indeplinirea acestui scop sunt limitate la cele strict necesare si nu depasesc ceea ce este necesar in acest sens.
  2. Transmiterea de informatii pe adresa de email sau mesaj text pe telefonul mobil al clientilor sau vizitatorilor Veranda Mall, privind promovarea imaginii Veranda Mall si a diferitelor activitati sau evenimente organizate in mod direct de Veranda Mall sau de catre chiriasii Veranda Mall, constand in promotii, campanii, tombole, concursuri, sau orice alt tip de eveniment, care implica sau nu acordarea de premii vizitatorilor sau clientilor Veranda Mall, precum si, dupa caz, publicarea imaginii persoanelor participante la aceste evenimente („Scop de Promovare”). In vederea indeplinirii acestui scop, Societatea colecteaza si pastreaza in legatura cu persoanele fizice, urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, sex, varsta. Datele cu caracter personal colectate si procesate pentru indeplinirea acestui scop sunt limitate la cele strict necesare si nu depasesc ceea ce este necesar in acest sens.
  3. Cu titlu exceptional, transmiterea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice catre entitati specializate in analize si studii de piata pentru a analiza diferite moduri de actiune si comportament ale vizitatorilor si clientilor Veranda Mall („Scop de Cercetare”). In vederea indeplinirii acestui scop, Societatea poate tranmite catre operatori economici specializati in acest sens, urmatoarele date cu caracter personal in legatura cu persoanele fizice: varsta, sex, domiciliu. Datele cu caracter personal colectate si procesate pentru indeplinirea acestui scop sunt limitate la cele strict necesare si nu depasesc ceea ce este necesar in acest sens.
  4. Asigurarea securitatii si respectarii linistii si ordinii in incinta Veranda Mall („Scop de Securitate”). In vederea indeplinirii acestui scop, Societatea colecteaza imaginea dumneavoastra de pe camerele de luat vederi instalate la intrarile in Veranda Mall si pe culoarele galeriei comerciale. Datele cu caracter personal colectate si procesate pentru indeplinirea acestui scop sunt limitate la cele strict necesare si nu depasesc ceea ce este necesar in acest sens.

   

 2. Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal
  In conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul UE nr. 2016/79/27.04.2016, prelucrarea datelor cu caracter personal este facuta in temeiul consimtamantului acordat de subiectii procesarii datelor cu caracter personal, persoane fizice, prin semnarea Formularului de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Formularul de consimtamant va fi disponibil (i) in format fizic la biroul info point al Veranda Mall, pentru semnare de catre subiectii ale caror date cu caracter personal sunt colectate si procesate, in cazul acelor evenimente care implica inscrierea prin semnarea Formularului de consimtamant, sau (ii) in format electronic pe site-ul Veranda Mall, care va permite confirmarea acceptarii prezentilor Termeni si conditii si selectarea si acceptarea in mod expres a scopurilor prelucrarii pentru care se acorda in mod expres acordul in privinta procesarii datelor cu caracter personal. De asemenea, datele cu caracter personal procesate in vederea indeplinirii Scopului de Securitate sunt colectate in vederea indeplinirii unor obligatii legale care incumba Societatii, respectiv obligatia de asigurare a securitatii si linistii si ordinii in incinta Veranda Mall.
 3. Formularul de consimtamant privind procesarea datelor cu caracter personal
  In conformitate cu prevederile legale aplicabile, vom colecta si procesa datele tale cu caracter personal in baza unui consimtamant valabil liber exprimat, explicit, lipsit de ambiguitate, si bazat pe informatiile aduse la cunostinta ta prin intermediul prezentelor Termeni si Conditii. Acest formular de consimtamant contine exprimarea acordului tau de vointa cu privire la colectarea si procesarea datelor tale cu caracter personal pentru o serie de scopuri identificate in mod concret, avand in vedere faptul ca este absolut necesar pentru indeplinirea scopurilor identificate la sectiunea II de mai sus sa fie colectate si procesate datele care sunt incluse in respectivul formular de consimtamant. In masura in care scopurile pentru care colectam datele tale cu caracter personal se vor modifica sau extinde sau vom identifica operatori terti catre care intentionam sa transferam datele tale cu caracter personal, te vom notifica in mod expres cu privire la acest lucru si iti vom solicita acordul inainte de a proceda la acest demers.
 4. Consimtamantul minorilor cu varsta sub 16 ani
  In conformitate cu prevederile legale aplicabile, colectarea si procesarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice minori cu varsta sub 16 este facuta prin completarea formularului de consimtamant de catre parintii, tutorii sau responsabilii legali ai minorului respectiv, prin care isi da acordul cu privire la scopurile pentru care este de acord sa fie procesate datele cu caracter personal ale minorului cu varsta sub 16 ani. In acest sens, vi se va solicita sa faceti dovada statutului dumneavoastra de parinte, tutore sauresponsabil legal al minorului sub 16 ani prin prezentarea cartii dumneavoastra de identitate.
 5. Procedura de colectare si procesare a datelor cu caracter personal
  Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate de catre noi in mod direct atunci cand, in cadrul anumitor evenimente organizate de noi in mod direct, va punem la dispzitie formularul de consimtamant in vederea semnarii si aceptarii scopurilor pentru care vor fi procesate datele cu caracter personal. Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi colectate pentru noi de partenerii nostri contractuali specializati in organizarea diferitelor evenimente de tip marketing, promovare, sau comunicare. In aceste cazuri, partenerii nostri, respectiv societatile JUST BTL S.R.L. si BLOGAL INITIATIVE S.R.L. va vor informa cu privire la faptul ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru noi, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale asumate fata de noi.
 6. Destinatarii datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal procesate au drept destinatar Societatea care le va utiliza in vederea ducerii la indeplinire a scopurilor descrise in acesti Termeni si Conditii si limitat la acordul dat de subiectii procesarii cu privire la scopul procesarii cu privire la care opteaza in mod favorabil. Cu titlu exceptional, insa strict in urma obtinerii acordului expres in acest sens din partea subiectilor procesarii, Societatea poate transmite anumite date cu caracter personal catre entitati specializate in efectuarea de analize sau studii privind comportamentul sau actiunile vizitatorilor si cumparatorilor Veranda Mall.
 7. Durata de stocare a datelor cu caracter personal
  Fara a deroga de la dreptul subiectilor de a solicita si primi confirmarea privind stergerea datelor lor cu caracter personal in orice moment dupa acordarea consimtamantului privind procesarea datelor cu caracter personal, in absenta unei astfel de solicitari transmisa conform sectiunii IX de mai jos, datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada de timp necesara indeplinirii scopului pentru care au fost procesate, astfel cum aceste scopuri sunt descrise in sectiunea II de mai sus, dupa cum urmeaza:

  1. Datele necesare pentru indeplinirea Scopului de Verificare si Validare vor fi stocate pe durata de 5 ani de la data finalizarii evenimentului respectiv;
  2. Datele necesare pentru indeplinirea Scopului de Promovare vor fi stocate pe intreaga durata de functionare a Veranda Mall;
  3. Datele necesare pentru indeplinirea Scopului de Cercetare vor fi stocate pe intreaga durata de functionare a Veranda Mall.
  4. Datele necesare Scopului de Securitate sunt stocate pe o perioada de maxim 7 zile de la data preluarii imaginilor respective, dupa care sunt sterse.
 8. Drepturile garantate subiectilor procesarii datelor cu caracter personal
  In calitate de subiect ale carui date cu caracter personal sunt procesate, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2016/79/27.04.2016, va sunt garantate urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita oricand dupa data transmiterii consimtamantului sau daca veti constata faptul ca datele dumneavoastra sut procesate in lipsa unui acord transmis in acest sens:

  1. Dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal, respectiv la informatii cu privire la categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal procesate, durata stocarii.
  2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor daca considerati ca datele colectate de noi sunt incorecte, incomplete sau inexacte.
  3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor, pe durata necesara modificarii si completarii datelor a caror rectificare a fost solicitata in prealabil.
  4. Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat).
  5. Dreptul la portabilitatea datelor procesate de noi catre un destinatar indicat de dumneavoastra.

  In legatura cu drepturile de la punctele 1-5 de mai sus, in urma analizarii solicitarii dumneavoastra, va vom raspunde intr-un termen rezonabil de timp, insa nu mai mare de 30 zile, prin implementarea masurilor necesare pentru a va asigura respectarea drepturilor dumneavoastra.

  1. Dreptul de opozitie la procesarea datelor, pe care il puteti exercita ori de cate ori doriti si cu privire la care va puteti razgandi oricand, informandu-ne in mod expres in acest sens.
  2. Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantelor de judecata cu privire la modul in care v-au fost procesate datele cu caracter personal.

   

 9. Modul de exercitare a drepturilor garantate subiectilor procesarii datelor cu caracter personal
  In cazul in care doriti sa va exercitati drepturile garantate in calitatea dumneavoastra de subiect al procesarii datelor cu caracter personal, puteti sa faceti acest lucru, utilizand una din urmatoarele modalitati:

  1. Completarea si semnarea unui formular de exercitare drepturi in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal, pe care il puteti solicita in orice moment de la biroul info point din cadrul Veranda Mall si pe care il veti lasa acolo dupa semnare si indicarea scopurilor in legatura cu care nu mai doriti sa va fi procesate datele cu caracter personal.

  SAU

  1. Completarea unui formular online de exercitare drepturi in legatura cu procesarea disponibil pe site-ul verandamall.ro pe care il puteti completa oricand, in acest sens solicitandu-vi-se o verificare a identitatii pentru prevenirea abuzurilor.
 10. Revizuirea Termenilor si Conditiilor
  Prezentii Termeni si Conditii sunt analizati si revizuiti in mod constant de catre Societate pentru a se asigura continua lor adaptare la evolutia cadrului legislativ sau practicile aplicabile in domeniu. Data ultimei revizuiri este indicata la indeputul prezentului document. Daca o prevedere inclusa in prezentii Termeni si Conditii nu respecta legislatia in vigoare, acest lucru nu va afecta validitatea restului clauzelor, care vor ramane in continuare aplicabile.
 11. Informatii suplimentare. Reclamatii
  Pentru orice informatii suplimentare in legatura cu prezentii Termeni si Conditii sau pentru a formula o reclamatie in legatura cu modul de colectare si procesare a datelor dumneavoastra cu caracter personal, te rugam sa ne contactezi la adresa de email: office@verandamall.ro.

Veranda Mall