Confidențialitate

Revizuită la data de 18.05.2018

TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND COLECTAREA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE VERANDA OBOR S.A. ÎN LEGĂTURĂ CU CLIENȚII ȘI VIZITATORII VERANDA MALL

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 2016/79/27.04.2016

Identitatea operatorului de date cu caracter personal

Societatea Veranda Asset Management S.R.L. este o societate cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 12C, parter, bloc A, biroul 1, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/11543/2017, CUI 37914759 (denumită în continuare „Societatea”).
Societatea prestează servicii de administrare a centrului comercial Veranda Mall din București, str. Ziduri Moși nr. 23, sector 2 și este proprietarul domeniului verandamall.ro.

NEWSLETTER

Abonează-te la newsletter pentru a descoperi cele mai avantajoase promoții,
reduceri și noutăți de la Veranda Mall.

Scopurile în care sunt colectate și procesate datele cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate. Adecvarea măsurilor la scopul urmărit.

Societatea colectează și procesează următoarele date cu caracter personal în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri în legătură cu Veranda Mall:

1. Verificarea respectării condițiilor de validitate necesare participării persoanelor fizice la diferite concursuri, tombole, campanii sau orice alt tip de eveniment organizat de Veranda Mall, indiferent dacă este de natură de promovare a imaginii sau acțiunilor Veranda Mall sau nu, care implică sau nu acordarea de premii vizitatorilor sau clienților Veranda Mall, pentru care este necesară verificarea identității participanților sau respectarea de către aceștia a anumitor condiții privind participarea la aceste evenimente, respectiv, după caz, vârstă, domiciliu, sex, și acolo unde este cazul, validarea identității câștigătorilor evenimentelor care implică acordarea de premii, și demonstrarea în fața autorităților competente în domeniu (incluzând, dar fără a se limita la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal) a îndeplinirii condițiilor legale în legătură cu desfășurarea acestor evenimente („Scop de Verificare și Validare”). În vederea îndeplinirii acestui scop, Societatea colectează și păstrează în legătură cu persoanele fizice, în funcție de cerințele aplicabile respectivelor evenimente, următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, codul numeric personal, vârstă, sex. Datele cu caracter personal colectate și procesate pentru îndeplinirea acestui scop sunt limitate la cele strict necesare și nu depășesc ceea ce este necesar în acest sens.

2. Transmiterea de informații pe adresa de email sau mesaj text pe telefonul mobil al clienților sau vizitatorilor Veranda Mall, privind promovarea imaginii Veranda Mall și a diferitelor activități sau evenimente organizate în mod direct de Veranda Mall sau de către chiriașii Veranda Mall, constând în promoții, campanii, tombole, concursuri, sau orice alt tip de eveniment, care implică sau nu acordarea de premii vizitatorilor sau clienților Veranda Mall, precum și, după caz, publicarea imaginii persoanelor participante la aceste evenimente („Scop de Promovare”). În vederea îndeplinirii acestui scop, Societatea colectează și păstrează în legătură cu persoanele fizice, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, sex, vârstă. Datele cu caracter personal colectate și procesate pentru îndeplinirea acestui scop sunt limitate la cele strict necesare și nu depășesc ceea ce este necesar în acest sens.

3. Cu titlu excepțional, transmiterea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice către entități specializate în analize și studii de piață pentru a analiza diferite moduri de acțiune și comportament ale vizitatorilor și clienților Veranda Mall („Scop de Cercetare”). În vederea îndeplinirii acestui scop, Societatea poate transmite către operatorii economici specializați în acest sens, următoarele date cu caracter personal în legătură cu persoanele fizice: vârstă, sex, domiciliu. Datele cu caracter personal colectate și procesate pentru îndeplinirea acestui scop sunt limitate la cele strict necesare și nu depășesc ceea ce este necesar în acest sens.

3. Asigurarea securității și respectării liniștii și ordinii în incinta Veranda Mall („Scop de Securitate”). În vederea îndeplinirii acestui scop, Societatea colectează imaginea dumneavoastră de pe camerele de luat vederi instalate la intrările în Veranda Mall și pe culoarele galeriei comerciale. Datele cu caracter personal colectate și procesate pentru îndeplinirea acestui scop sunt limitate la cele strict necesare și nu depășesc ceea ce este necesar în acest sens.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal
În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul UE nr. 2016/79/27.04.2016, prelucrarea datelor cu caracter personal este făcută în temeiul consimțământului acordat de subiecții procesării datelor cu caracter personal, persoane fizice, prin semnarea Formularului de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Formularul de consimțământ va fi disponibil:
(i) în format fizic la biroul info point al Veranda Mall, pentru semnare de către subiecții ale căror date cu caracter personal sunt colectate și procesate, în cazul acelor evenimente care implică înscrierea prin semnarea Formularului de consimțământ
(ii) în format electronic pe site-ul Veranda Mall, care va permite confirmarea acceptării prezenților

Termeni și condiții, precum și selectarea și acceptarea în mod expres a scopurilor prelucrării pentru care se acordă în mod expres acordul în privința procesării datelor cu caracter personal. De asemenea, datele cu caracter personal procesate în vederea îndeplinirii Scopului de Securitate sunt colectate în vederea îndeplinirii unor obligații legale care incumba Societății, respectiv obligația de asigurare a securității și liniștii și ordinii în incinta Veranda Mall.

Formularul de consimțământ privind procesarea datelor cu caracter personal
În conformitate cu prevederile legale aplicabile, vom colecta și procesa datele tale cu caracter personal în baza unui consimțământ valabil liber exprimat, explicit, lipsit de ambiguitate, și bazat pe informațiile aduse la cunoștința ta prin intermediul prezentelor Termeni și Condiții. Acest formular de consimțământ conține exprimarea acordului tău de voință cu privire la colectarea și procesarea datelor tale cu caracter personal pentru o serie de scopuri identificate în mod concret, având în vedere faptul că este absolut necesar pentru îndeplinirea scopurilor identificate la secțiunea (II) de mai sus să fie colectate și procesate datele care sunt incluse în respectivul formular de consimțământ. În măsura în care scopurile pentru care colectăm datele tale cu caracter personal se vor modifica sau extinde sau vom identifica operatori terți către care intenționăm să transferăm datele tale cu caracter personal, te vom notifica în mod expres cu privire la acest lucru și îți vom solicita acordul înainte de a proceda la acest demers.

Consimțământul minorilor cu vârstă sub 16 ani
În conformitate cu prevederile legale aplicabile, colectarea și procesarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice minori cu vârstă sub 16 este făcută prin completarea formularului de consimțământ de către părinții, tutorii sau responsabilii legali ai minorului respectiv, prin care își da acordul cu privire la scopurile pentru care este de acord să fie procesate datele cu caracter personal ale minorului cu vârstă sub 16 ani. În acest sens, vi se va solicita să faceți dovada statutului dumneavoastră de părinte, tutore sau responsabil legal al minorului sub 16 ani prin prezentarea cărții dumneavoastră de identitate.

Procedura de colectare și procesare a datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate de către noi în mod direct atunci când, în cadrul anumitor evenimente organizate de noi în mod direct, vă punem la dispzitie formularul de consimțământ în vederea semnării și aceptarii scopurilor pentru care vor fi procesate datele cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi colectate pentru noi de partenerii noștri contractuali specializați în organizarea diferitelor evenimente de tip marketing, promovare, sau comunicare. În aceste cazuri, partenerii noștri, respectiv societățile JUST BTL S.R.L. și BLOGAL INIȚIATIVE S.R.L. vă vor informa cu privire la faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și procesate pentru noi, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate față de noi.

Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal procesate au drept destinatar Societatea care le va utiliza în vederea ducerii la îndeplinire a scopurilor descrise în acești Termeni și Condiții și limitat la acordul dat de subiecții procesării cu privire la scopul procesării cu privire la care optează în mod favorabil. Cu titlu excepțional, însă strict în urma obținerii acordului expres în acest sens din partea subiecților procesării, Societatea poate transmite anumite date cu caracter personal către entități specializate în efectuarea de analize sau studii privind comportamentul sau acțiunile vizitatorilor și cumpărătorilor Veranda Mall.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal
Fără a deroga de la dreptul subiecților de a solicita și primi confirmarea privind ștergerea datelor lor cu caracter personal în orice moment după acordarea consimțământului privind procesarea datelor cu caracter personal, în absența unei astfel de solicitări transmisă conform secțiunii IX de mai jos, datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost procesate, astfel cum aceste scopuri sunt descrise în secțiunea (II) de mai sus, după cum urmează:
Datele necesare pentru îndeplinirea Scopului de Verificare și Validare vor fi stocate pe durată de 5 ani de la data finalizării evenimentului respectiv;
Datele necesare pentru îndeplinirea Scopului de Promovare vor fi stocate pe întreaga durată de funcționare a Veranda Mall;
Datele necesare pentru îndeplinirea Scopului de Cercetare vor fi stocate pe întreaga durată de funcționare a Veranda Mall.
Datele necesare Scopului de Securitate sunt stocate pe o perioadă de maxim 7 zile de la data preluării imaginilor respective, după care sunt șterse.

Drepturile garantate subiecților procesării datelor cu caracter personal
În calitate de subiect ale cărui date cu caracter personal sunt procesate, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2016/79/27.04.2016, vă sunt garantate următoarele drepturi, pe care le puteți exercita oricând după data transmiterii consimțământului sau dacă veți constata faptul că datele dumneavoastră sunt procesate în lipsa unui acord transmis în acest sens:
1. Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv la informații cu privire la categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal procesate, durata stocării.
2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor dacă considerați că datele colectate de noi sunt incorecte, incomplete sau inexacte.
3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor, pe durata necesară modificării și completării datelor a căror rectificare a fost solicitată în prealabil.
4. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat).
5. Dreptul la portabilitatea datelor procesate de noi către un destinatar indicat de dumneavoastră.
În legătură cu drepturile de la punctele 1-5 de mai sus, în urma analizării solicitării dumneavoastră, vă vom răspunde într-un termen rezonabil de timp, însă nu mai mare de 30 zile, prin implementarea măsurilor necesare pentru a vă asigura respectarea drepturilor dumneavoastră.

6. Dreptul de opoziție la procesarea datelor, pe care îl puteți exercita ori de câte ori doriți și cu privire la care vă puteți răzgândi oricând, informandu-ne în mod expres în acest sens.
7. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată cu privire la modul în care v-au fost procesate datele cu caracter personal.

Modul de exercitare a drepturilor garantate subiecților procesării datelor cu caracter personal
În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile garantate în calitatea dumneavoastră de subiect al procesării datelor cu caracter personal, puteți să faceți acest lucru, utilizând una din următoarele modalități:
1. Completarea și semnarea unui formular de exercitare drepturi în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal, pe care îl puteți solicita în orice moment de la biroul info point din cadrul Veranda Mall și pe care îl veți lăsa acolo după semnare și indicarea scopurilor în legătură cu care nu mai doriți să vă fie procesate datele cu caracter personal.
2. Completarea unui formular online de exercitare drepturi în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal disponibil pe site-ul verandamall.ro, pe care îl puteți completa oricând, în acest sens solicitandu-vi-se o verificare a identității pentru prevenirea abuzurilor.

Revizuirea Termenilor și Condițiilor
Prezenții Termeni și Condiții sunt analizați și revizuiți în mod constant de către Societate pentru a se asigura continua lor adaptare la evoluția cadrului legislativ sau practicile aplicabile în domeniu. Data ultimei revizuiri este indicată la inceputul prezentului document. Dacă o prevedere inclusă în prezenții Termeni și Condiții nu respectă legislația în vigoare, acest lucru nu va afecta validitatea restului clauzelor, care vor rămâne în continuare aplicabile.

Informații suplimentare. Reclamații
Pentru orice informații suplimentare în legătură cu prezenții Termeni și Condiții sau pentru a formula o reclamație în legătură cu modul de colectare și procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, te rugăm să ne contactezi la adresa de email: office@verandamall.ro.

Veranda Mall