Regulament de parcare

Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata din parcarea subterana (nivel O si OB) si supraterana (nivel P2si P3) a Centrului Comercial „VERANDA MALL” aflat in proprietatea VERANDA OBOR S.A.

 

PREAMBUL

Prezentul regulament stabileste regulile generale care trebuie respectate de catre conducatorii auto care folosesc parcarea subterana (nivel 0 si 0B) si supraterana (nivel P2 si P3) a Centrului Comercial Veranda Mall (denumit in continuare „Centrul Comercial”), in scopul utilizarii cat mai eficiente a locurilor de parcare existente si a fluidizarii traficului.

Parcarea subterana si supraterana a Centrului Comercial reprezinta o proprietate privata, iar accesul conducatorilor auto in interiorul ei se face doar in conditiile respectarii prezentului Regulament si a legislatiei rutiere. Conform legislatiei rutiere aplicabile, parcarea Centrului Comercial se clasifica si se incadreaza in categoria drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice.

Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces in parcarea Centrului Comercial sau prin plata abonamentului de parcare, conducatorul autovehiculului accepta si se obliga sa respecte conditiile prezentului Regulament.

 

CAPITOLUL 1- DISPOZITII GENERALE

Art.1 In sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spatiile special amenajate la nivelurile 0, 0B, P2 si P3 din Centrul Comercial, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice fata de marginea partii carosabile.

Art.2 Fiecare conducator auto are obligatia sa parcheze corespunzator autovehiculul astfel incat sa ocupe un singur loc de parcare si sa nu ingreuneze/ impiedice ocuparea locurilor de parcare aflate in imediata apropiere.

Art. 3 Administratia Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a delimita anumite zone in incinta parcarii in care se vor aplica reguli specifice asa cum va stabili Administratia Centrului Comercial, aceasta fiind libera să dispună reguli specifice, de la caz la caz.

Art. 4 Accesul in parcarea Centrului Comercial se realizeaza prin solicitarea si obtinerea tichetului de acces de la barierele special amenajate la fiecare punct de intrare. Parasirea parcarii se realizeaza exclusiv in urma achitarii tarifului de parcare, utilizand tichetul de acces de la automatele de plata. In cazul abonamentelor de parcare, accesul in parcare se realizeaza prin folosirea cardului de acces.

 

CAPITOLUL 2- PROGRAMUL DE FUNCTIONARE A PARCARII CU PLATA

Art. 5.1 Programul de functionare a parcarii cu plata a Centrului Comercial este urmatorul:

Luni- Duminica in intervalul orar 06:00- 02:00.

Art. 5.2 Programul de functionare a parcarii cu plata a Centrului Comercial pentru posesorii de abonament de parcare este:

Luni- Duminica in intervalul orar 06:00- 02:00.

Art. 5.3 Prezentul regulament, inclusiv tarifele de parcare, se aplica integral si autovehiculelor ramase in parcare in intervalul 02:00- 06:00. Conducătorii auto și vizitatorii sunt direct răspunzători pentru toate și orice consecințe care pot apărea ca urmare a nerespectării regulamentului și legilor aplicabile si in intervalul orar in care parcarea nu este deschisa publicului.

Art. 5.4 Tariful orar include toate orele consecutive de la intrarea autovehiculului in parcare si pana la parasirea acesteia.

Art. 6 In functie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situatii exceptionale, administatia Centrului Comercial poate restrictiona temporar accesul in incinta parcarii.

 

CAPITOLUL 3- SISTEMULDE PLATA- TARIFELE SI REGULILE APLICABILE

Art. 7 Parcarea cu plata in spatiile special amenajate, prevazute in prezentul Regulament, se bazeaza pe principiul tarifului orar sau a abonamentului platit.

Art. 8 Tariful orar aplicabil pentru parcare include TVA si este urmatorul:

De Luni pana Duminica, in intervalul orar 06:00- 02:00:

 1. Netarifabil: primele doua ore din fiecare interval de 24 ore al unei zile calendaristice; Vizitatorii centrului comercial care achizitioneaza bilet pentru vizionarea de filme in cadrul cinematografului care functioneaza in incinta Veranda Mall, vor beneficia de o facilitate costand in doua ore suplimentare netarifabile din fiecare interval de 24 de ore al unei zile calendaristice, suplimentar celor doua ore netarifabile de care beneficiaza toti utilizatorii parcarii Centrului Comercial, in baza tichetului de acces la film care va fi validat in acest sens la dispozitivle speciale de la casieria cinematografului;
 2. 2 Lei/ ora: incepand cu a 3-a ora consecutiva de stationare.
 • Revenirea in parcare(indiferent de numarul de intrari si iesiri ale aceluiasi autoturism in, respectiv din, parcare) in aceeasi zi calendaristica (interval 00:00- 23:59), indiferent daca intrarea si/ sau iesirea are loc inainte de expirarea primelor doua ore netarifabile, se tarifeaza astfel:
 • 2 lei/ ora: prima ora de staționare;
 • 5 lei/ ora: incepand cu a doua ora consecutiva de stationare.

 

Art. 8.1 Tariful afisat este pe ora intreaga si nu este fractionabil.

Art. 8.2 Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifata luand in considerare tariful pentru o ora intreaga.

Art. 8.3 Dupa achitarea tarifului, dreptul de parcare se anuleaza. Iesirea din parcare se va realiza in maximum 15 (cincisprezece) minute de la achitarea tarifului. In caz contrar se va datora tariful pentru inca o ora de parcare, care va trebui si acesta achitat inainte de a putea parasi parcarea.

Art. 9 Tariful pentru parcare se achita pe baza tichetului de acces, in sistemul autotaxare, utilizand automatele de plata parcare amplasate la intrarile/ iesirile din nivel O, OB si P2 ale Centrului Comercial, dupa cum urmeaza: 2 automate de plata la Nivel Parcare O (semn distinctiv pentru identificare: Parcare Cerb) din care (i) automatul situat in intrarea din zona Carrefour este un automat care accepta doar plata cu cardul, iar (ii) automatul situat in intrarea din zona Banca Transilvania accepta plata atat cu cardul cat si cash; 1 automat de plata la Nivel Parcare 0B (semn distinctiv pentru identificare: Parcare Delfin) care accepta plata atat cu cardul cat si cash; 2 automate de plata la Nivel Parcare P2 (semn distinctiv pentru identificare: Parcare Vulpe) din care (i) automatul situat la intrarea din zona World Class accepta platat atat cu cardul cat si cash, iar (ii) automatul de plata situat la intrarea in zona cinematografului accepta doar plata cu cardul, cu folosirea monedelor, bancnotelor sau platii cu cardul bancar, dupa cum urmeaza:

 • Monedele sau bancnotele se utilizeaza direct la automat, unde se introduc atatea cat sunt necesare pana la concurenta sumei ce reprezinta tariful aplicabil. Nu sunt acceptate bancnote cu valoare nominala mai mare de 50 (cincizeci) lei. Se pot utiliza monede doar de 50 bani.
 • Plata cu cardul bancar se efectueaza conform instructiunilor afisate de automatul de plata.

Art. 10 In cazul distrugerii, deteriorarii sau pierderii tichetului de acces parcare, se poate solicita eliberarea unui duplicat la punctul Info Point din cadrul Centrului Comercial, zona food court parter, in intervalul 10:00- 22:00. Pentru intervalul cuprins intre 22:00-02:00 si 06:00- 10:00 solicitarea de eliberare a unui tichet de parcare duplicat se poate face direct la reprezentantul Centrului Comercial apeland numarul de telefon 0738 001 660. Obtinerea duplicatului nu exclude plata tarifului de parcare.

Art. 11 In cazul distrugerii, deteriorarii sau pierderii tichetului de parcare, conducatorul auto trebuie sa:

 • se prezinte la casieria de la Info Point din cadrul Centrului Comercial, zona food court parter, in intervalul 10:00- 22:00, sau, in afara acestui interval orar, sa apeleze numarul de telefon 0738 001 660
 • precizeze numarul de inmatriculare al autoturismului, locul si nivelul aferent de parcare;
 • indice numele intrarii prin care s-a facut accesul in intrarea subterana (Ziduri Mosi – Aversa sau Ziduri Mosi – Colentina) si intervalul orar de acces aproximativ.

Toti acesti pasi sunt necesari pentru identificarea in sistemul automat in vederea eliberarii unui duplicat.

Art. 12 Mentiuni referitoare la abonatii parcarii Centrului Comercial:

Art. 12.1 Pierderea sau distrugerea cardului de abonat se taxeaza cu 10 Euro.

Art. 12.2 In cazul pierderii cardului de abonat se va anunta Info Point-ul Veranda Mall din zona food court parter, pentru blocare card.

Art. 12.3 Prin plata unui abonament, clientul beneficiaza de un loc de parcare nenominal la nivelul P3 al parcarii Centrului Comercial pe toata durata de valabilitate a abonamentului, in limita locurilor disponibile si in intervalul de functionare al Parcarii.

Art. 12.4 Pentru prelungirea valabilitatii abonamentului, clientul va informa centrul administrativ cu o saptamana inainte de expirare. Valabilitatea cardului se prelungeste doar dupa achitarea contravalorii abonamentului.

Art. 12.5 Daca un abonat isi uita/ pierde cardul, va intra in parcare folosind un tichet si va anunta de urgenta persoana de contact stipulata in contract sau se va adresa in scris pe adresa de email: office@verandamall.ro

Art. 12.6 Locurile de parcare ale abonatilor se vor folosi in intervalul 06:00-02:00. Pentru situatii neprevazute care presupun depasirea acestui interval, se va anunta de urgenta persoana de contact stipulata in contract sau se va adresa in scris pe adresa de email: office@verandamall.ro

Art. 12.7 Cardul de parcare este individual pentru un anumit numar de inmatriculare si nu se poate instraina.

Art. 13 Autovehiculele parcate cu incalarea prezentului Regulament vor fi blocate/ si sau ridicate, transportate si depozitate/ amplasate in locuri speciale in scopul fluidizarii traficului si constientizarii conducatorilor acestora cu privire la necesitatea respectarii prezentului Regulament, pe cheltuiala detinatorului sau conducatorului autovehiculului respectiv.

Art. 14 Pentru deblocarea autovehiculelor (atat a celor ridicate, cat si a celor doar blocate), conducatorilor acestora li se va percepe un tarif unic de 100 (o suta) lei (TVA inclus), ce reprezinta contravaloarea serviciului de deblocare. Tariful de deblocare va fi achitat la reprezentantul Centrului Comercial, apeland numarul de telefon 0738 001 660 si urmand instructiunile acestuia. Achitarea contravalorii deblocarii nu exclude plata tarifului orar de parcare.

Art. 15 Tariful de parcare aferent autovehiculelor ce incalca art. 26 se calculeaza conform tarifului orar aplicabil in parcare, descris la art. 8.

 

CAPITOLUL 4- REGULILE DE TRAFIC SI PARCARE

Art. 16 Administratia Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule in incinta parcarii.

Art. 17 Inaltimea maxima admisa in parcare este de 2,10 m. Autovehiculele care depasesc aceasta inaltime nu vor fi admise in parcare. Viteza maxima de deplasare in interiorul parcarii este de 5 km/h, iar conducatorii auto sunt obligati sa respecte cu strictete semnificatiile marcajelor si ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tractiune animala precum si al autovehiculelor dotate cu instalatii GPL sau celor cu remorci. Lungimea maxima admisa a autovehiculelor admise in incinta parcarii Centrului Comercial este de 5,50 m.

Art. 18 Locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilitati vor putea fi utilizate doar de catre autovehicule ce au afisat cardul/ legitimatie eliberat de autoritatile competente, care contine semnul international reprezentativ. Persoanele cu dizabilitati care detin cardul/ legitimatie au dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate si indicate prin lumina albastra. In acest sens, se va prezenta cardul/ legitimatia reprezentantului Centrului Comercial care va fi contactat la numarul de telefon 0738 001 660 in vederea anularii tichetului de acces, implicit a tarifului pentru parcare. Folosirea cardurilor/ legitimatiilor false in scopul obtinerii avantajelor mai sus mentionate se va reclama organelor de politie, iar conducatorul auto va fi obligat sa achite integral tariful de parcare.

Art. 19 Intrarea in parcare dupa emiterea tichetului de acces sau dupa folosirea cardului de acces reprezinta acordul tacit al conducatorului auto privind aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor art. 13, 14 si 15, cu privire la blocarea si/ sau ridicarea, transportul si amplasarea/ depozitarea in locuri special amenajate a autovehiculelor parcate neregulamentar sau cu incalcarea prezentului Regulament, precum si cu privire la aplicarea tarifelor aferente blocarii si/ sau ridicarii, transportarii si depozitarii acestora.

Art. 20 Administratia Centrului Comercial va duce la indeplinire prezentul Regulament si va aplica sanctiuni corespunzatoare. In cazul in care se incalca prevederile legale in vigoare, Administratia Centrului Comercial va informa organele abilitate ale statului in vederea constatarii faptei si aplicarii de sanctiuni corespunzatoare.

Art. 21 In parcarea Centrului Comercial este interzisa orice fel de manifestare zgomotoasa prin orice cale, cu exceptia cazurilor in care exista aprobarea prealabila in scris a Administratiei Centrului Comercial.

Art. 22 Conducatorii auto, clientii si vizitatorii se obliga si accepta urmatoarele:

 • Sa nu utilizeze parcarea pentru activitati periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cersetoriei;
 • Sa nu utilizeze parcarea in vederea reparatiei autovehiculelor, activitatilor de mentenanta auto sau a altor activitati de acest gen;
 • Sa nu organizeze in parcare nicio reuniune politica sau publica, greve, spectacole sau activitati comerciale;
 • Sa nu campeze in parcare si sa nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activitati comerciale;
 • Sa nu distribuie materiale publicitare sau alte afisaje fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;
 • Sa nu intreprinda nimic de natura a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atat parcarii subterane cat si utilizatorilor acesteia;
 • Sa nu lase in autovehicule animale nesupravegheate sau substante periculoase;
 • Sa nu lase minorii nesupravegheati in parcare sau in autovehiculele parcate;
 • Sa nu desfasoare sesiuni foto profesionale fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;
 • Sa nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;
 • Sa nu stationeze voluntar autovehiculele cu motorul aflat in functiune;
 • Sa nu initieze, sau sa participe la intreceri in cadrul parcarii, fara acordul Administratiei Centrului Comercial;
 • Sa nu-si lase la vedere bunurile, Administratia si/ sau Proprietarul Centrului Comercial neasumandu-si raspunderea pentru disparitia acestora;
 • Sa pastreze curatenia in cadrul parcarii si sa arunce resturile in locurile special amenajate;
 • Sa nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalti participanti la trafic;
 • Sa nu-si testeze masina in cadrul parcarii;
 • Sa nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia;
 • Sa parcheze in locurile special amenajate, fara a afecta dreptul la parcare al celorlalti utilizatori ai parcarii;
 • Sa nu parcheze autovehiculele pe un interval mai mare de 48 de ore consecutive;
 • Sa isi deszapezeasca autovehiculele in timpul sezonului rece, inainte de a accesa parcarea;
 • Sa nu fumeze in parcare;
 • Sa nu expuna spre vanzare autovehiculul in parcare, fara o aprobarea prealabila din partea Administratiei Centrului Comercial;
 • Sa nu emita zgomote prin diverse mijloace care aduc atingere ordinii și liniștii celorlalți vizitatori (inclusiv dar fără limitare la, strigăte, larmă, portavoce, difuzarea de muzică prin utilizarea de aparate radio, playere, etc.);
 • Sa nu consume băuturi alcoolice, consumul de droguri, substanțe halucinogene;
 • Sa nu utilizeze focul deschis in incinta parcarii;
 • Sa nu presteze activități publicitare de orice fel sau de studiere a pieței (inclusiv dar fără limitare la împărțirea de fluturași, afișarea de materiale publicitare, efectuarea de studii de piață, intervievarea vizitatorilor, manifestațiile publice, etc.);
 • Sa nu înregistreze audio și/sau video, respectiv fotografieze, fără aprobarea prealabilă scrisă a Administratiei Centrului Comercial.

 

Art. 23 Administratia Centrului Comercial va asigura utilizatorilor parcarii conditii civilizate de parcare, respectiv curatarea si iluminarea corespunzatoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate in anumite zone din parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic, inregistrarile video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispozitia autoritatilor, conform solicitarii acestora.

Art. 24 Este interzisa parcarea pe o perioada mai mare de 48 de ore consecutive pe locurile de parcare, iar Administratia Centrului Comercial poate bloca si/ sau ridica, pe cheltuiala conducatorului auto, orice autovehicul ce depaseste acest termen, conform procedurii stabilita in prezentul Regulament. Orice autoturism lasat in parcare pentru o perioada mai mare de 48 de ore consecutive va fi considerat abandonat si administratia Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a apela la toate prevederile legale aplicabile privind identificarea si tragerea la raspundere a autorilor infractiunii de tulburare de posesie. Pe langa acest drept, numerele de inmatriculare ale acestor autorisme vor fi incluse in baza de date cu acces restrictionat, in acest caz prevederile art. 35 urmand a se aplica in mod corespunzator, cu mentiunea ca, pe langa achitarea tarifului de eliminare din baza de date cu acces restrictionat in cuantum de 200 RON, TVA inclus, conducatorul auto respectiv va fi obligat la achitarea integralitatii tarifului de parcare, calculat intre primul minut ulterior expirarii intervalului de 2 ore in care parcarea este gratuita si ora la care va parasi parcarea Centrului Comercial, dupa eliminarea numarului de inmatriculare din baza de date cu acces restrictionat.

 

CAPITOLUL 5- OBLIGATIILE CONDUCATORULUI AUTO

Art. 25 Conducatorul auto este obligat sa respecte in totalitate Regulamentul de functionare a parcarii Centrului Comercial, iar in cazul in care va incalca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducatorului in cauza i se va aplica sanctiunea corespunzatoare, inclusiv blocarea si/ sau ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului parcat necorespunzator sau cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament.

Art.26 Conducatorii autovehiculelor nu vor intra in parcare fara tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces, avand in vedere faptul ca iesirea din parcarea subterana este permisa numai dupa achitarea tichetului de parcare.

Art. 27 Eventualele avarii produse atat autovehiculelor proprii cat si altor autovehicule sau instalatii de catre conducatorii auto, pe timpul deplasarii sau stationarii in incinta parcarii Centrului Comercial vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea raspunderii Administratiei Centrului Comercial.

Art. 28 La parcarea autovehiculelor, conducatorul auto este obligat sa isi asigure bunurile lasate in interiorul autovehiculului prin inchiderea usilor, capotelor motor si portbagajului, a geamurilor, trapei, busonului rezervor, etc., Administratia si/ sau Proprietarul Centrului Comercial neraspunzand in niciun fel pentru securitatea acestora.

Art. 29 Ocupantilor autovehiculelor li se recomanda sa nu isi lase bunuri de valoare in autovehicule, indiferent de zona in care se afla, Administratia si/ sau Proprietarul Centrului Comercial nefiind responsabil de disparitia acestora.

Art. 30 Conducatorii autovehiculelor si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor sunt obligati sa respecte normele PSI specifice (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), precum si indicatiile reprezentantilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct raspunzatori pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art. 31 Conducatorul autovehiculului si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor vor mentine curatenia la locul de parcare si nu vor depozita niciun fel de materiale in incinta parcarii, deseurile fiind aruncate in cosurile de gunoi instalate.

 

CAPITOLUL 6- SANCTIUNI

Art. 32 Constituie abatere de la prezentul Regulament si se sanctioneaza cu blocarea parbrizului autovehiculului orice incalcare a obligatiilor stabilite prin art. 22 si art. 24 din prezentul Regulament.

Art. 33 Conducerea repetata a autovehiculului cu viteza in parcare se va sanctiona cu restrictionarea accesului in parcare a autovehiculului respectiv.

Art. 34 Constatarea abaterilor se face in conformitate cu prezentul Regulament si cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la circulatia pe drumurile publice, de catre agentii de paza sau alti angajati / reprezentantii Centrului Comercial.

Art. 35. Fapta de a abuza in mod constant de prevederile prezentului Regulament privind gratuitatea parcarii, prin diferite metode, va fi sanctionata, cu includerea numarului de inmatriculare respectiv in baza de date a masinilor cu acces restrictionat, libertata de decizie a administratorului Centrului Comercial in acest sens fiind totala. In aceasta situatie, conducatorului autovehicului cu numar de inmatriculare inclus in baza de date cu masini cu acces restrictionat i se va comunica faptul ca este inclus in aceasta lista prin lipirea pe parbrizul masinii a unei informari in acest sens, comunicandu-i-se faptul ca, daca nu va contacta Reprezentantul Centrului Comercial la numarul de telefon 0738 001 660 pentru a proceda la achitarea unui tarif de 200 de lei pentru excluderea din lista cu numere de inmatriculare restrictionate, i se va refuza ridicarea barierei la iesirea din parcare. In urma achitarii tarifului de eliminare din lista cu numere de inmatriculare cu acces restrictionat, in vederea permiterii parasirii Parcarii, conducatorul autovehiculului va fi obligat si la plata intregului interval orar in care a stationat in parcarea centrului comercial pana la solutionarea situatiei sale, conform prevederilor art. 8.iii. Incepand cu urmatoarea actiune constata privind abuzul de prevederile Regulamentului cu privire la gratuitatea parcarii, conducatorul auto vizat va fi obligat la achitarea unui tarif de 500 de lei pentru a se elimina numarul de inmatriculare din baza de date cu numere de inmatriculare cu acces restrictionat, tarif care nu va exclude si achitarea parcarii pentru intregul interval orar in care in care a stationat in parcarea centrului comercial pana la solutionarea situatiei sale, conform prevederilor art. 8.iii.

 

CAPITOUL 7- BLOCAREA SI/ SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

Art. 36 Vor fi supuse blocarii si/ sau ridicarii, transportarii si depozitarii, cu precadere si la latitudinea Administratiei Centrului Comercial, autovehiculele care blocheaza ori ingreuneaza circulatia, autovehiculele parcate in alte locuri de parcare decat cele special amenajate si marcate deasupra cu lumina verde, autovehiculele parcate pe o perioada mai mare decat cea prevazuta la art. 24, cele care ocupa locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilitati fara a detine cardul/ legitimatie mentionat la art. 18, precum si cele care se afla in situatia descrisa la art. 35 din prezentul Regulament.

Prin eliberarea tichetului de acces in parcarea Centrului Comercial, conducatorul vehiculului accepta in mod implicit blocarea parbrizului, precum si ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului in locuri special destinate la interiorul parcarii Centrului Comercial, de catre companii externalizate sau de catre Administratia Centrului Comercial, in cazurile expres prevazute in prezentul Reguament, caz in care conducatorul autovehiculului va plati integral taxa de deblocare mentionata la art. 14 de mai sus si tariful de parcare aferent. Administratia Centrului Comercial si/ sau Proprietarul Centrului Comercial, nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile ce pot aparea ca urmare a blocarii si/ sau ridicarii, transportului si/ sau depozitarii autovehiculului.

Art. 37 Se va bloca parbrizul autoturismului cu dispozitive special fabricate in acest sens. Dispozitivul va avea culoarea galbena si va asigura imposibilitatea indepartarii acestuia.

Art. 38 Anterior blocarii parbrizului sau ridicarii autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate in vederea dovedirii incalcarii prezentului Regulament de catre conducatorii auto. De asemenea, dupa blocarea parbrizului vor fi realizate fotografii cu autovehiculul avand parbrizul blocat. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicata o instiintare care va cuprinde informatii cu privire la abaterea savarsita precum si la pasii pe care conducatorul auto trebuie sa-i urmeze pentru deblocarea autovehicului, respectiv plata tarifului de deblocare si a tarifului orar de parcare, semnarea procesului verbal de deblocare a parbrizului.

Art. 39 Deblocarea parbrizului se face dupa ce in prealabil:

 • I-au fost reamintite conducatorului auto prevederile Regulamentului;
 • A fost achitata taxa de deblocare;
 • A fost achitat tariful orar pentru parcare.

 

CAPITOLUL 8 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art. 40 Personalul de paza al Centrului Comercial nu are atributiuni de paza a autovehiculelor parcate in incinta parcarii.

Art. 41 Proprietarul Centrului Comercial nu isi asuma in niciun fel responsabilitatea civila sau penala pentru orice paguba sau prejudiciu cauzate autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocarii si/ sau ridicarii, transportarii si depozitarii lor, pentru bunurile lasate in interiorul acestora sau pentru eventuale daune, furturi, incendii, precum si pentru orice fel de daune cauzate de clientii Centrului Comercial sau de terte persoane, autovehiculelor aflate in parcare. Administratia Centrului Comercial si a parcarii nu are nicio responsabilitate dupa recuperarea tichetului de la conducatorul auto si iesirea autovehiculului de parcare.

 

CAPITOLUL 9 – DISPOZITII FINALE

Art. 42 Proprietarul Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament fara o notificare in prealabil.

Art. 43 Autovehiculelor abandonate in parcarea Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare si blocare roata/ parbriz.

Art. 44 Prevederile prezentului Regulament se aplica si autovehiculelor destinate aprovizionarii sau livrarii.

Art. 45 Prezentul Regulament si extrase din acestea vor fi afisate cat mai vizibil atat la intrarile cat si in interiorul parcarii Centrului Comercial. 

Art. 46 Administratia Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament in orice moment, urmand a anunta in acest sens vizitatorii prin indicarea datei de la care sunt aplicabile noile prevederi ale Regulamentului.

 

Administratia Centrului Comercial Veranda Mall

 

*Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de parcare gratuita pe parcursul intregii vizite la Veranda Mall. Pentru a valida tichetul, trebuie sa se prezinte la Infodesk, nivel 0.