Regulament

de parcare

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE CU PLATĂ DIN PARCAREA SUBTERANĂ (NIVEL O ȘI OB) ȘI SUPRATERANĂ (NIVEL P2 ȘI P3) A CENTRULUI COMERCIAL „VERANDA MALL” AFLAT ÎN PROPRIETATEA VERANDA OBOR S.A.

PREAMBUL

Prezentul regulament stabilește regulile generale care trebuie respectate de către conducătorii auto care folosesc parcarea subterană (nivel 0 și 0B) și supraterană (nivel P2 și P3) a Centrului Comercial Veranda Mall (denumit în continuare „Centrul Comercial”), în scopul utilizării cât mai eficiente a locurilor de parcare existente și a fluidizării traficului.

Parcarea subterană și supraterană a Centrului Comercial reprezintă o proprietate privată, iar accesul conducătorilor auto în interiorul ei se face doar în condițiile respectării prezentului Regulament și a legislației rutiere. Conform legislației rutiere aplicabile, parcarea Centrului Comercial se clasifică și se încadrează în categoria drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice.

Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces în parcarea Centrului Comercial sau prin plata abonamentului de parcare, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte condițiile prezentului Regulament.

NEWSLETTER

Abonează-te la newsletter pentru a descoperi cele mai avantajoase promoții,
reduceri și noutăți de la Veranda Mall.

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spațiile special amenajate la nivelurile 0, 0B, P2 și P3 din Centrul Comercial, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice față de marginea parții carosabile.

Art.2 Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/ împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.

Art. 3 Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul de a delimita anumite zone în incinta parcării în care se vor aplica reguli specifice așa cum va stabili Administrația Centrului Comercial, aceasta fiind liberă să dispună reguli specifice, de la caz la caz.

Art. 4 Accesul în parcarea Centrului Comercial se realizează prin solicitarea și obținerea tichetului de acces de la barierele special amenajate la fiecare punct de intrare. Părăsirea parcării se realizează exclusiv în urma achitării tarifului de parcare, utilizând tichetul de acces de la automatele de plată. În cazul abonamentelor de parcare, accesul în parcare se realizează prin folosirea cardului de acces.

CAPITOLUL 2 - PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE A PARCĂRII CU PLATĂ

Art. 5.1 Programul de funcționare a parcării cu plată a Centrului Comercial este următorul:

Luni – Duminică în intervalul orar 06:00 – 02:00.

Art. 5.2 Programul de funcționare a parcării cu plată a Centrului Comercial pentru posesorii de abonament de parcare este:

Luni – Duminică în intervalul orar 06:00- 02:00.

Art. 5.3 Prezentul regulament, inclusiv tarifele de parcare, se aplică integral și autovehiculelor rămase în parcare în intervalul 02:00 – 06:00. Conducătorii auto și vizitatorii sunt direct răspunzători pentru toate și orice consecințe care pot apărea ca urmare a nerespectării regulamentului și legilor aplicabile și în intervalul orar în care parcarea nu este deschisă publicului.

Art. 5.4 Tariful orar include toate orele consecutive de la intrarea autovehiculului în parcare și până la părăsirea acesteia.

Art. 6 În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, administatia Centrului Comercial poate restricționa temporar accesul în incinta parcării.

CAPITOLUL 3 - SISTEMUL DE PLATĂ - TARIFELE ȘI REGULILE APLICABILE

Art. 7 Parcarea cu plată în spațiile special amenajate, prevăzute în prezentul Regulament, se bazează pe principiul tarifului orar sau a abonamentului plătit.

Art. 8 Tariful orar aplicabil pentru parcare include TVA și este următorul:

De Luni până Duminică, în intervalul orar 06:00 – 02:00:

1. Netarifabil: prima oră din fiecare interval de 24 ore al unei zile calendaristice;
* Vizitatorii centrului comercial care achiziționează bilet pentru vizionarea de filme în cadrul cinematografului care funcționează în incinta Veranda Mall, vor beneficia de o facilitate costând în 2 (două) ore suplimentare netarifabile din fiecare interval de 24 de ore al unei zile calendaristice, suplimentar celor 2 (două) ore netarifabile de care beneficiază toți utilizatorii parcării Centrului Comercial, în baza tichetului de acces la film care va fi validat în acest sens la dispozitivle speciale de la casieria cinematografului;

2. 3 Lei/ oră: începând cu a 2-a oră consecutivă de staționare.
Revenirea în parcare (indiferent de numărul de intrări și ieșiri ale aceluiași autoturism în, respectiv din, parcare) în aceeași zi calendaristică (interval 00:00- 23:59), indiferent dacă intrarea și/ sau ieșirea are loc înainte de expirarea primelor două ore netarifabile, se tarifează astfel:
3 lei/ oră: începând cu prima oră de staționare după revenire.

Art. 8.1 Tariful afișat este pe oră întreagă și nu este fractionabil.

Art. 8.2 Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru o oră întreagă.

Art. 8.3 După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anulează. Ieșirea din parcare se va realiza în maximum 15 (cincisprezece) minute de la achitarea tarifului. În caz contrar se va datora tariful pentru încă o oră de parcare, care va trebui și acesta achitat înainte de a putea părăsi parcarea.

Art. 9 Tariful pentru parcare se achită pe baza tichetului de acces, în sistemul autotaxare, utilizând automatele de plată parcare amplasate la intrările/ ieșirile din nivel O, OB și P2 ale Centrului Comercial, după cum urmează:
– 2 automate de plată la Nivel Parcare O (semn distinctiv pentru identificare: Parcare Cerb) din care:
(i) automatul situat în intrarea din zona Carrefour este un automat care acceptă doar plata cu cardul
(ii) automatul situat în intrarea din zona Banca Transilvania acceptă plata atât cu cardul, cât și cash;
– 1 automat de plată la Nivel Parcare 0B (semn distinctiv pentru identificare: Parcare Delfin) care acceptă plata atât cu cardul, cât și cash;
– 2 automate de plată la Nivel Parcare P2 (semn distinctiv pentru identificare: Parcare Vulpe) din care:
(i) automatul situat la intrarea din zona World Class acceptă platat atât cu cardul, cât și cash
(ii) automatul de plată situat la intrarea în zona cinematografului acceptă doar plata cu cardul
Folosirea monedelor, bancnotelor sau plații cu cardul bancar, după cum urmează:
Monedele sau bancnotele se utilizează direct la automat, unde se introduc atâtea cât sunt necesare până la concurența sumei ce reprezintă tariful aplicabil. Nu sunt acceptate bancnote cu valoare nominală mai mare de 50 (cincizeci) lei. Se pot utiliza monede doar de 50 bani.
Plata cu cardul bancar se efectuează conform instrucțiunilor afișate de automatul de plată.

Art. 10 În cazul distrugerii, deteriorării sau pierderii tichetului de acces parcare, se poate solicita eliberarea unui duplicat la punctul Info Point din cadrul Centrului Comercial, zona food court parter, în intervalul 10:00 – 22:00. Pentru intervalul cuprins între 22:00 – 02:00 și 06:00 – 10:00 solicitarea de eliberare a unui tichet de parcare duplicat se poate face direct la reprezentantul Centrului Comercial apelând numărul de telefon 0738 001 660. Obținerea duplicatului nu exclude plata tarifului de parcare.

Art. 11 În cazul distrugerii, deteriorării sau pierderii tichetului de parcare, conducătorul auto trebuie să:

se prezinte la casieria de la Info Point din cadrul Centrului Comercial, zona food court parter, în intervalul 10:00 – 22:00, sau, în afara acestui interval orar, să apeleze numărul de telefon 0738 001 660 și să precizeze numărul de înmatriculare al autoturismului, locul și nivelul aferent de parcare;
să indice numele intrării prin care s-a făcut accesul în intrarea subterană (Ziduri Moși – Aversa sau Ziduri Moși – Colentina) și intervalul orar de acces aproximativ.
Toți acești pași sunt necesari pentru identificarea în sistemul automat în vederea eliberării unui duplicat.

Art. 12 Mențiuni referitoare la abonații parcării Centrului Comercial:

Art. 12.1 Pierderea sau distrugerea cardului de abonat se taxează cu 10 Euro.

Art. 12.2 În cazul pierderii cardului de abonat se va anunța Info Point-ul Veranda Mall din zona food court parter, pentru blocare card.

Art. 12.3 Prin plata unui abonament, clientul beneficiază de un loc de parcare nenominal la nivelul P3 al parcării Centrului Comercial pe toată durata de valabilitate a abonamentului, în limita locurilor disponibile și în intervalul de funcționare al Parcării.

Art. 12.4 Pentru prelungirea valabilității abonamentului, clientul vă informa centrul administrativ cu o săptămână înainte de expirare. Valabilitatea cardului se prelungește doar după achitarea contravalorii abonamentului.

Art. 12.5 Dacă un abonat își uită/ pierde cardul, va intra în parcare folosind un tichet și va anunța de urgență persoana de contact stipulată în contract sau se va adresa în scris pe adresa de email: office@verandamall.ro

Art. 12.6 Locurile de parcare ale abonaților se vor folosi în intervalul 06:00 – 02:00. Pentru situații neprevăzute care presupun depășirea acestui interval, se va anunța de urgență persoana de contact stipulată în contract sau se va adresa în scris pe adresa de email: office@verandamall.ro

Art. 12.7 Cardul de parcare este individual pentru un anumit număr de înmatriculare și nu se poate înstrăina.

Art. 13 Autovehiculele parcate cu încălcarea prezentului Regulament vor fi blocate/ și sau ridicate, transportate și depozitate/ amplasate în locuri speciale în scopul fluidizării traficului și conștientizării conducătorilor acestora cu privire la necesitatea respectării prezentului Regulament, pe cheltuiala deținătorului sau conducătorului autovehiculului respectiv.

Art. 14 Pentru deblocarea autovehiculelor (atât a celor ridicate, cât și a celor blocate), conducătorilor acestora li se va percepe un tarif unic de 100 (o sută) lei (TVA inclus), ce reprezintă contravaloarea serviciului de deblocare. Tariful de deblocare va fi achitat la reprezentantul Centrului Comercial, apelând numărul de telefon 0738 001 660 și urmând instrucțiunile acestuia. Achitarea contravalorii deblocării nu exclude plata tarifului orar de parcare.

Art. 15 Tariful de parcare aferent autovehiculelor ce încalcă art. 26 se calculează conform tarifului orar aplicabil în parcare, descris la art. 8.

CAPITOLUL 4 - REGULILE DE TRAFIC ȘI PARCARE

Art. 16 Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule în incinta parcării.

Art. 17 Înălțimea maximă admisă în parcare este de 2,10 m. Autovehiculele care depășesc această înălțime nu vor fi admise în parcare. Viteza maximă de deplasare în interiorul parcării este de 5 km/h, iar conducătorii auto sunt obligați să respecte cu strictețe semnificațiile marcajelor și ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală precum și al autovehiculelor dotate cu instalații GPL sau celor cu remorci. Lungimea maximă admisă a autovehiculelor admise în incinta parcării Centrului Comercial este de 5,50 m.

Art. 18 Locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități vor putea fi utilizate doar de către autovehicule ce au afișat cardul/ legitimație eliberat de autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ. Persoanele cu dizabilități care dețin cardul/ legitimație au dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate și indicate prin lumina albastră. În acest sens, se va prezenta cardul/ legitimația reprezentantului Centrului Comercial care vă fi contactat la numărul de telefon 0738 001 660 în vederea anulării tichetului de acces, implicit a tarifului pentru parcare. Folosirea cardurilor/ legitimațiilor false în scopul obținerii avantajelor mai sus menționate se va reclama organelor de poliție, iar conducătorul auto va fi obligat să achite integral tariful de parcare.

Art. 19 Intrarea în parcare după emiterea tichetului de acces sau după folosirea cardului de acces reprezintă acordul tacit al conducătorului auto privind aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor art. 13, 14 și 15, cu privire la blocarea și/ sau ridicarea, transportul și amplasarea/ depozitarea în locuri special amenajate a autovehiculelor parcate neregulamentar sau cu încălcarea prezentului Regulament, precum și cu privire la aplicarea tarifelor aferente blocării și/ sau ridicării, transportării și depozitării acestora.

Art. 20 Administrația Centrului Comercial va duce la îndeplinire prezentul Regulament și va aplica sancțiuni corespunzătoare. În cazul în care se încalcă prevederile legale în vigoare, Administrația Centrului Comercial va informa organele abilitate ale statului în vederea constatării faptei și aplicării de sancțiuni corespunzătoare.

Art. 21 În parcarea Centrului Comercial este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă prin orice cale, cu excepția cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris a Administrației Centrului Comercial.

Art. 22 Conducătorii auto, clienții și vizitatorii se obligă și acceptă următoarele:

• Să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerșetoriei;
• Să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor, activităților de mentenanță auto sau a altor activități de acest gen;
• Să nu organizeze în parcare nicio reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau activități comerciale;
• Să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități comerciale;
• Să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
• Să nu întreprindă nimic de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atât parcării subterane cât și utilizatorilor acesteia;
• Să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate sau substanțe periculoase;
• Să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate;
• Să nu desfășoare sesiuni foto profesionale fără acordul scris al Administrației Centrului Comercial;
• Să nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;
• Să nu staționeze voluntar autovehiculele cu motorul aflat în funcțiune;
• Să nu inițieze, sau să participe la întreceri în cadrul parcării, fără acordul Administrației Centrului Comercial;
• Să nu-și lase la vedere bunurile, Administrația și/ sau Proprietarul Centrului Comercial neasumandu-și răspunderea pentru dispariția acestora;
• Să păstreze curățenia în cadrul parcării și să arunce resturile în locurile special amenajate;
• Să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalți participanți la trafic;
• Să nu-și testeze mașina în cadrul parcării;
• Să nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia;
• Să parcheze în locurile special amenajate, fără a afecta dreptul la parcare al celorlalți utilizatori ai parcării;
• Să nu parcheze autovehiculele pe un interval mai mare de 48 de ore consecutive;
• Să își deszăpezească autovehiculele în timpul sezonului rece, înainte de a accesa parcarea;
• Să nu fumeze în parcare;
• Să nu expună spre vânzare autovehiculul în parcare, fără o aprobarea prealabilă din partea Administrației Centrului Comercial;
• Să nu emită zgomote prin diverse mijloace care aduc atingere ordinii și liniștii celorlalți vizitatori (inclusiv dar fără limitare la, strigăte, larmă, portavoce, difuzarea de muzică prin utilizarea de aparate radio, playere, etc.);
• Să nu consume băuturi alcoolice, consumul de droguri, substanțe halucinogene;
• Să nu utilizeze focul deschis în incinta parcării;
• Să nu presteze activități publicitare de orice fel sau de studiere a pieței (inclusiv dar fără limitare la împărțirea de fluturași, afișarea de materiale publicitare, efectuarea de studii de piață, intervievarea vizitatorilor, manifestațiile publice, etc.);
• Să nu înregistreze audio și/sau video, respectiv fotografieze, fără aprobarea prealabilă scrisă a Administrației Centrului Comercial.

Art. 23 Administrația Centrului Comercial vă asigura utilizatorilor parcării condiții civilizate de parcare, respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate în anumite zone din parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic, înregistrările video nu vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispoziția autorităților, conform solicitării acestora.

Art. 24 Este interzisă parcarea pe o perioada mai mare de 48 de ore consecutive pe locurile de parcare, iar Administrația Centrului Comercial poate bloca și/ sau ridica, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul ce depășește acest termen, conform procedurii stabilite în prezentul Regulament. Orice autoturism lăsat în parcare pentru o perioadă mai mare de 48 de ore consecutive va fi considerat abandonat și administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul de a apela la toate prevederile legale aplicabile privind identificarea și tragerea la răspundere a autorilor infracțiunii de tulburare de posesie. Pe lângă acest drept, numerele de înmatriculare ale acestor autorisme vor fi incluse în baza de date cu acces restricționat, în acest caz prevederile art. 35 urmând a se aplica în mod corespunzător, cu mențiunea că, pe lângă achitarea tarifului de eliminare din baza de date cu acces restricționat în cuantum de 200 RON, TVA inclus, conducătorul auto respectiv va fi obligat la achitarea integralității tarifului de parcare, calculat între primul minut ulterior expirării intervalului de 2 ore în care parcarea este gratuită și ora la care va părăsi parcarea Centrului Comercial, după eliminarea numărului de înmatriculare din baza de date cu acces restricționat.

CAPITOLUL 5- OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI AUTO

Art. 25 Conducătorul auto este obligat să respecte în totalitate Regulamentul de funcționare a parcării Centrului Comercial, iar în cazul în care va încălca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducătorului în cauză i se va aplica sancțiunea corespunzătoare, inclusiv blocarea și/ sau ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului parcat necorespunzător sau cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament.

Art.26 Conducătorii autovehiculelor nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei de acces, având în vedere faptul că ieșirea din parcarea subterană este permisă numai după achitarea tichetului de parcare.

Art. 27 Eventualele avarii produse atât autovehiculelor proprii, cât și altor autovehicule sau instalații de către conducătorii auto, pe timpul deplasării sau staționarii în incinta parcării Centrului Comercial vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Administrației Centrului Comercial.

Art. 28 La parcarea autovehiculelor, conducătorul auto este obligat să își asigure bunurile lăsate în interiorul autovehiculului prin închiderea ușilor, capotelor motor și portbagajului, a geamurilor, trapei, bușonului rezervor, etc., Administrația și/ sau Proprietarul Centrului Comercial neraspunzand în niciun fel pentru securitatea acestora.

Art. 29 Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, Administrația și/ sau Proprietarul Centrului Comercial nefiind responsabil de dispariția acestora.

Art. 30 Conducătorii autovehiculelor și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor sunt obligați să respecte normele PSI specifice (Prevenirea și Stingerea Incendiilor), precum și indicațiile reprezentanților Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct răspunzători pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art. 31 Conducătorul autovehiculului și ceilalți ocupanți ai autovehiculelor vor menține curățenia la locul de parcare și nu vor depozita niciun fel de materiale în incinta parcării, deșeurile fiind aruncate în coșurile de gunoi instalate.

CAPITOLUL 6- SANCȚIUNI

Art. 32 Constituie abatere de la prezentul Regulament și se sancționează cu blocarea parbrizului autovehiculului orice încălcare a obligațiilor stabilite prin art. 22 și art. 24 din prezentul Regulament.

Art. 33 Conducerea repetată a autovehiculului cu viteză în parcare se va sancționa cu restrictionarea accesului în parcare a autovehiculului respectiv.

Art. 34 Constatarea abaterilor se face în conformitate cu prezentul Regulament și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice, de către agenții de pază sau alți angajați / reprezentanții Centrului Comercial.

Art. 35 Fapta de a abuza în mod constant de prevederile prezentului Regulament privind gratuitatea parcării, prin diferite metode, va fi sancționată, cu includerea numărului de înmatriculare respectiv în baza de date a mașinilor cu acces restricționat, libertatea de decizie a administratorului Centrului Comercial în acest sens fiind totală. În această situație, conducătorului autovehicului cu număr de înmatriculare inclus în baza de date cu mașini cu acces restricționat i se va comunica faptul că este inclus în această listă prin lipirea pe parbrizul mașinii a unei informări în acest sens, comunicandu-i-se faptul că, daca nu va contacta Reprezentantul Centrului Comercial la numărul de telefon 0738 001 660 pentru a proceda la achitarea unui tarif de 200 de lei pentru excluderea din lista cu numere de înmatriculare restrictionate, i se va refuza ridicarea barierei la ieșirea din parcare. În urma achitării tarifului de eliminare din lista cu numere de înmatriculare cu acces restricționat, în vederea permiterii părăsirii Parcării, conducătorul autovehiculului va fi obligat și la plata întregului interval orar în care a staționat în parcarea centrului comercial până la soluționarea situației sale, conform prevederilor art. 8.iii. Începând cu următoarea acțiune constată privind abuzul de prevederile Regulamentului cu privire la gratuitatea parcării, conducătorul auto vizat va fi obligat la achitarea unui tarif de 500 de lei pentru a se elimina numărul de înmatriculare din baza de date cu numere de înmatriculare cu acces restricționat, tarif care nu va exclude și achitarea parcării pentru întregul interval orar în care a staționat în parcarea centrului comercial până la soluționarea situației sale, conform prevederilor art. 8.iii.

CAPITOLUL 8 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art. 40 Personalul de pază al Centrului Comercial nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor parcate în incinta parcării.

Art. 41 Proprietarul Centrului Comercial nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzate autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocării și/ sau ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru eventuale daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții Centrului Comercial sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare. Administrația Centrului Comercial și a parcării nu are nicio responsabilitate după recuperarea tichetului de la conducătorul auto și ieșirea autovehiculului de parcare.

CAPITOLUL 9 – DISPOZIȚII FINALE

Art. 42 Proprietarul Centrului Comercial își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament fără o notificare în prealabil.

Art. 43 Autovehiculelor abandonate în parcarea Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare și blocare roată/ parbriz.

Art. 44 Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării.

Art. 45 Prezentul Regulament și extrase din acestea vor fi afișate cât mai vizibil atât la intrările cât și în interiorul parcării Centrului Comercial.

Art. 46 Administrația Centrului Comercial își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament în orice moment, urmând a anunța în acest sens vizitatorii prin indicarea datei de la care sunt aplicabile noile prevederi ale Regulamentului.

 

Administrația Centrului Comercial Veranda Mall

 

*Persoanele cu dizabilități beneficiază de parcare gratuită pe parcursul întregii vizite la Veranda Mall. Pentru a valida tichetul, trebuie să se prezinte la Infodesk, nivel 0.