Regulament vizitatori

REGULAMENTUL CENTRULUI COMERCIAL VERANDA MALL

DESTINAT VIZITATORILOR

  1. Introducere

Prezentul regulament de organizare si functionare a centrului comercial Veranda Mall (denumit in continuare „Centrul Comercial”) stabileste regulile si conditiile generale ce trebuie respectate de catre toti vizitatorii Centrului Comercial (prin vizitatori intelegandu-se toti consumatorii, clientii, persoanele ce acceseaza Centrul Comercial), cu scopul asigurarii functionarii in conditii optime a operatiunilor comerciale si a utilizarii cat mai eficiente  si productive a facilitatilor Centrului Comercial (in continuare, „Regulamentul”).

Centrul Comercial este situat in Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, si este proprietatea privata a VERANDA OBOR S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, Veranda Mall, Biroul 1, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10838/2014, cod unic de inregistrare (CUI) 33599063 (denumita in continuare „Veranda” sau „Proprietarul”).

Accesul tuturor vizitatorilor in incinta Centrului Comercial (prin aceasta intelegandu-se toate zonele Centrului Comercial, inclusiv dar fara limitare la interiorul si exteriorul Centrului Comercial, parcarea Centrului Comercial, spatiile verzi, strazile si aleile pietonale ale Centrului Comercial), este permis doar in conditiile conformarii la regulile incluse in prezentul Regulament.

Este imperios necesar ca prezentul Regulament sa fie respectat cu strictete pentru a permite Centrului Comercial sa functioneze in conditii placute si sigure, la parametri optimi, pastrand securitatea spatiilor, a persoanelor ce acceseaza Spatiul Comercial si a bunurilor acestora.

Atunci cand in prezentul Regulament se face referire la Proprietar sau Veranda se va intelege ca se face referire si la entitatea care administreaza Centrul Comercial pentru si in numele Proprietarului. Persoana responsabila pentru Centrul Comercial, autorizata sa dea declaratii si sa ia decizii in numele Proprietarului in sensul prezentului Regulament va fi managerul Centrului Comercial (denumit in continuare „Manager”).

 

  1. Dispozitii Generale

Vizitatorii au dreptul de utiliza facilitatile oferite de Centrul Comercial intr-un mod cat mai adecvat activitatilor desfasurate in acesta, conform prezentului Regulament, legislatiei aplicabile, bunelor moravuri si linistii publice, indicatiilor Managerului, ale personalului de securitate si ale pompierilor de serviciu.

Este interzisa afisarea, vanzarea, plasarea sau depozitarea oricaror bunuri, materiale sau obiecte in Centrul Comercial fara acordul anterior scris al Veranda. Vizitatorii sunt obligati sa nu deranjeze ceilalti vizitatori, sa nu incalce drepturile acestora in timp ce se afla in Centrul Comercial. Veranda isi rezerva dreptul de a-si selecta vizitatorii, de a le interzice accesul sau de a conduce in afara Centrului Comercial vizitatorii care nu respecta prezentul Regulament.

Centrul Comercial este supravegheat video, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

  1. Programul de functionare

Centrul Comercial este deschis 12 (doisprezece) luni pe an, 7 (sapte) zile pe saptamana, cu exceptia cazului in care exista o decizie administrativa, o prevedere legala sau o decizie a Proprietarului in sens contrar.

Proprietarul are dreptul de a decide cu privire la orice modificari aduse orelor de deschidere a programului Centrului Comercial precum si orelor de program ale Centrului Comercial in anumite circumstante, precum in saptamanile care includ sarbatori publice sau zile nelucratoare suplimentare introduse prin lege.

Centrul Comercial este deschis de la orele 10.00 pana la orele 22.00, exceptie facand programul anumitor spatii comerciale din cadrul Centrului Comercial (spre exemplu, Carrefour, acesta fiind deschis de la 8.00 la 22.00). Pentru mai multe informatii privind programul magazinelor din Centrul Comercial, va rugam vizitati pagina https://verandamall.ro/locatie-si-program/.

Atat programul de functionare cat si orice modificari aduse la acesta sunt in totalitate opozabile vizitatorilor, fiind interzis accesul acestora in afara orelor de program.

 

  1. Reguli privind accesul si prezenta in Centrul Comercial

Structura Centrului Comercial presupune spatii inchiriate (magazine, restaurante, fast food-uri), spatii comune si spatii de servicii.

Spatiile comune privesc intrarile in Centrul Comercial, pasajele, strazile interioare si aleile din incinta Centrului Comercial, liftul, travelatoarele si lifturile pentru vizitatori, biroul de informatii, toaletele publice si spatiile de recreere, zona de tip food-court, parcarea.

Spatiile de servicii includ, dar nu sunt limitate la, dispeceratul, birourile administrative ale Centrului Comercial, cabina de serviciu a liftului, camerele de control, camerele de curatenie, fatadele, acoperisurile, camerele de paza, iesirile de incendiu, spatiul de depozitare al deseurilor, spatiul utilizat pentru incarcarea si descarcarea marfurlor. Intrarea in spatiile de servicii este strict interzisa, cu exceptia iesirilor de incendiu, acestea urmand a fi accesate in situatii de urgenta.

Modul de utilizare si accesarea spatii lor ce compun structura Centrului Comercial sunt stabilite de catre Proprietar, la propria sa discretie, in functie de circumstantele ce pot fi relevante in cauza, si poate fi modficat oricand de acesta.

Accesul vizitatorilor in Centrul Comercial este permis prin cele doua intrari din Strada Ziduri Mosi.

Accesul si prezenta in Centrul Comercial

In incinta Centrului Comercial, se interzice desfasurarea oricarei activitati periculoase pentru viata si sanatatea vizitatorilor, personalului si clientilor Centrului Comercial.

 

Vor fi interzise in mod specific urmatoarele activitati:

– emisia de zgomote prin diverse mijloace care aduc atingere ordinii si linistii celorlalti vizitatori (inclusiv dar fara limitare la, strigate, larma, portavoce, difuzarea de muzica prin utilizarea de aparate radio, playere, etc.);

– consumul de bauturi alcoolice si fumatul in incinta Centrului Comercial, in afara spatiilor si a zonelor special amenajate pentru acest scop; in conformitate cu prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare, fumatul in interiorul Centrului Comercial este strict interzis;

– consumul de droguri, substante halucinogene in incinta Centrului Comercial;

– utilizarea focului deschis;

– prestarea de activitati publicitare de orice fel sau de studiere a pietei (inclusiv dar fara limitare la impartirea de fluturasi, afisarea de materiale publicitare, efectuarea de studii de piata, intervievarea vizitatorilor, manifestatiile publice, etc.), fara aprobarea prealabila scrisa a Managerului sau Proprietarului;

– activitati contrare unui comportament decent sau care ameninta ordinea publica;

– desfasurarea de vanzari ambulante, manifestatii publice, organizarea de actiuni caritabile, reprezentatii artistice de orice fel, fara aprobarea prealabila scrisa a Managerului sau a Proprietarului;

– organizarea de demonstratii, adunari, discursuri publice, propaganda politica sau religioasa, cersitul, proteste, licitatii, degustari, expozitii, improvizatii, flashmoburi, jocuri sau orice alte evenimente destinate publicului;

– inregistrarea audio si/sau video, respectiv fotografierea, fara aprobarea prealabila scrisa a Managerului sau a Proprietarului;

– deteriorarea, vandalizarea sau distrugerea mobilierului, a elementelor de decor (inclusiv, dar fara limitare la banci, cosuri de gunoi, etc) si / sau a altor bunuri, echipamente sau elemente din incinta Centrului Comercial.

– accesarea sau ramanerea in Centrul Comercial inainte de deschiderea sau dupa inchiderea programului de functionare al Centrului Comercial;

– orice tip de activitate care poate aduce atingere si /sau prejudicia (inclusiv de imagine, pierderea profitului, etc.) Centrul(ui) Comercial, Proprietarul(ui), co-contractantii(lor) sau colaboratorii(lor) acestuia, promovarea concurentilor Centrului Comercial, boicotarea activitatilor agentilor economici prezenti in Centrul Comercial;

– lasarea de catre vizitatori a obiectelor personale nesupravegheate, indiferent de zona in care se afla acestia, Proprietarul nefiind raspunzator de deteriorarea si disparitia acestora, dupa caz;

– aruncarea de gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natura, mucuri de tigara in afara spatiilor special amenajate in acest sens.

 

De asemenea, in incinta Centrului Comercial este interzis accesul:

– persoanelor cu varsta sub 14 (paisprezece) ani, neinsotite de un adult;

– persoanelor ce detin orice fel de armament, cu exceptia personalului autoritatilor de stat sau personalului de paza autorizat, obiecte contondente, substante toxice, substante explozive sau iritante;

– lacrimogene, cu materiale sau substante inflamabile sau considerate a fi periculoase de legislatia in vigoare;

– persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor, substantelor halucinogene, etc;

– vizitatorilor in spatiile de depozitare, dependintele sau spatiile tehnice din Centrul Comercial;

– cu biciclete, role, sanii, skateboard, segway, trotinete si alte mijloace de deplasare, cu exceptia cazurilor de carucioare pentru persoane cu dizabilitati;

– cu animale, exceptand situatia animalelor instruite sa ghideze persoanele cu dizabilitati sau cainilor de paza folositi de serviciile de securitate si a cazului particular al spatiilor inchiriate avand ca activitati vanzarea animalelor (animale de casa) si prestarea de servicii pentru animale (animale de casa).

– cu carucioare Carrefour pe coridoarele Centrului Comercial;

– persoanelor cu o tinuta indecenta, neadecvata, murdara, persoanelor care incita la violenta sau promoveaza mesaje cu tente rasiste;

– cu mingi, bile si alte jocuri/jucarii care pot perturba deplasarea in siguranta a celorlalti vizitatori.

 

Vizitatorii au obligatia de a pastra curatenia in incinta Spatiului Comercial, deseurile urmand a fi evacuate si depozitate in recipiente special alocate in acest scop, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

 

  1. Securitate si alte instructiuni

Paza si securitatea in incinta Centrului Comercial va fi asigurata de catre personalul de paza subcontract pentru acest scop de catre Proprietar. Serviciul de securitate aferent Centrului Comercial va fi asigurat inclusiv prin instalarea si observarea imaginilor captate prin intermediul camerelor de supraveghere.

Prin accesarea Centrului Comercial, sub rezerva respectarii Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, va exprimati acordul pentru utilizarea, de catre Proprietar si a subcontractantilor acestuia a oricaror probe video necesare clarificarii, solutionarii si/sau dovedirii oricarui incident ce ar putea avea loc in Centrul Comercial.

Vizitatorii sunt obligati sa respecte, in orice moment, orice indicatie sau intructiune primita de la personalul de paza, pompieri, personalul Centrului Comercial. Este interzis accesul in zonele marcate cu „Accesul interzis / intrare interzisa / zona restrictionata”, fara acordul Proprietarului sau a personalului de paza responsabil. In cazul intrarii in aceste zone, contrar prevederii de mai sus, vizitatorul in cauza va fi responsabil pentru acoperirea prejudiciilor cauzate ca urmare a revizuirii alarmei (daca va fi cazul).

Vizitatorii au obligatia de a nu lasa obiectele personale sau cele aflate sub paza lor nesupravegheate in Centrul Comercial, indiferent de zona in care se afla. Vizitatorii accepta si iau al cunostinta ca Proprietarul nu este raspunzator pentru pierderea, furtul, distrugerea, deteriorarea acestor bunuri si/sau obiecte.

Personalul abilitat al Proprietarului poate solicita legitimarea anumitor vizitatori, prin sondaj, a vizitatorilor (i) care pot perturba sau prejudicia activitatea Centrului Comercial si a celorlalti vizitatori, (ii) care nu au o tinuta, un comportament si/sau o atitudine decenta, (iii) care pot aduce atingere intereselor comerciale ale Proprietarilor si a colaboratorilor sai, contrar prevederilor prezentului Regulament. Pentru aceleasi considerente, Societatea isi rezerva dreptul de a restrictiona sau de a interzice accesul anumitor persoane in Centrul Comercial, sub rezerva respectarii dispozitiilor legale aplicabile.

 

  1. Sanctiuni in cazul neconformarii la prevederile prezentului Regulament

Vizitatorii care cauzeaza daune, ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, Centrului Comercial, Proprietarului, co-contractantilor sau colaboratorilor acestuia, sub orice forma, prin actiune, inactiune sau omisiune, in mod direct sau indirect, vor acoperi integral respectivele prejudicii, inclusiv dar fara limitare la acoperirea costului repararii sau inlocuirii bunurilor deteriorate, acoperirea prejudiciului de imagine, respectiv vor atrage raspunderea civila si / sau penala a celor vinovati, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Fara a aduce atingere prevederii de mai sus, in cazul nerespectarii oricareia dintre prevederile prezentului Regulament, Proprietarul isi rezerva dreptul de a escorta catre iesire repectivii vizitatori si de a indeparta imediat orice material si/sau obiect nociv, amenintator sau neconform prezentului Regulament si normele publice, pe cheltuiala faptuitorului. De asemenea, Proprietarul va sesiza autoritatile competente in cazul constatarii unor actiuni si/sau inactiuni contrare prezentului Regulament, instructiunilor Proprietarului si prevederilor legale aplicabile.

Personalul care raspunde de securitate desemnat de Proprietar poate proceda in orice moment la controlarea tuturor vizitatorilor care utilizeaza oricare dintre zonele de serviciu cu acces interzis, controlarea bunurilor introduse sau scoase din zonele respective, precum si la controlul corporal, in cazuri justificate si conform prevederilor legale aplicabile.

 

  1. Prevederi finale

Orice informatii in legatura cu Centrul Comercial si spatiile din incinta acestuia pot fi obtinute fie prin accesare paginii web a Centrului Comercial (www.verandamall.ro) fie de la birourile de informare din cadrul Centrului Comercial.

 

Va multumim ca ati vizitat Veranda Mall si va asteptam curand!