Regulament vizitatori

REGULAMENTUL CENTRULUI COMERCIAL VERANDA MALL

DESTINAT VIZITATORILOR

 1. Introducere

Prezentul regulament de organizare si functionare a centrului comercial Veranda. Shop & Stay (denumit in continuare „Centrul Comercial”) stabileste regulile si conditiile generale ce trebuie respectate de catre toti vizitatorii Centrului Comercial (prin vizitatori intelegandu-se toti consumatorii, clientii, persoanele ce acceseaza Centrul Comercial), cu scopul asigurarii functionarii in conditii optime a operatiunilor comerciale si a utilizarii cat mai eficiente  si productive a facilitatilor Centrului Comercial (in continuare, „Regulamentul”).

Centrul Comercial este situat in Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, si este proprietatea privata a VERANDA OBOR S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, Veranda Mall, Biroul 1, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10838/2014, cod unic de inregistrare (CUI) 33599063 (denumita in continuare „Veranda” sau „Proprietarul”).

Accesul tuturor vizitatorilor in incinta Centrului Comercial (prin aceasta intelegandu-se toate zonele Centrului Comercial, inclusiv dar fara limitare la interiorul si exteriorul Centrului Comercial, parcarea Centrului Comercial, spatiile verzi, strazile si aleile pietonale ale Centrului Comercial), este permis doar in conditiile conformarii la regulile incluse in prezentul Regulament.

Este imperios necesar ca prezentul Regulament sa fie respectat cu strictete pentru a permite Centrului Comercial sa functioneze in conditii placute si sigure, la parametri optimi, pastrand securitatea spatiilor, a persoanelor ce acceseaza Spatiul Comercial si a bunurilor acestora.

Atunci cand in prezentul Regulament se face referire la Proprietar sau Veranda se va intelege ca se face referire si la entitatea care administreaza Centrul Comercial pentru si in numele Proprietarului. Persoana responsabila pentru Centrul Comercial, autorizata sa dea declaratii si sa ia decizii in numele Proprietarului in sensul prezentului Regulament va fi managerul Centrului Comercial (denumit in continuare „Manager”).

 1. Dispozitii Generale

Vizitatorii au dreptul de utiliza facilitatile oferite de Centrul Comercial intr-un mod cat mai adecvat activitatilor desfasurate in acesta, conform prezentului Regulament, legislatiei aplicabile, bunelor moravuri si linistii publice, indicatiilor Managerului, ale personalului de securitate si ale pompierilor de serviciu.

Este interzisa afisarea, vanzarea, plasarea sau depozitarea oricaror bunuri, materiale sau obiecte in Centrul Comercial fara acordul anterior scris al Veranda. Vizitatorii sunt obligati sa nu deranjeze ceilalti vizitatori, sa nu incalce drepturile acestora in timp ce se afla in Centrul Comercial. Veranda isi rezerva dreptul de a-si selecta vizitatorii, de a le interzice accesul sau de a conduce in afara Centrului Comercial vizitatorii care nu respecta prezentul Regulament.

Centrul Comercial este supravegheat video, in confomitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 1. Programul de functionare

Centrul Comercial este deschis 12 (doisprezece) luni pe an, 7 (sapte) zile pe saptamana, cu exceptia cazului in care exista o decizie administrativa, o prevedere legala sau o decizie a Proprietarului in sens contrar.

Proprietarul are dreptul de a decide cu privire la orice modificari aduse orelor de deschidere a programului Centrului Comercial precum si orelor de program ale Centrului Comercial in anumite circumstante, precum in saptamanile care includ sarbatori publice sau zile nelucratoare suplimentare introduse prin lege.

Centrul Comercial este deschis de la orele 10.00 pana la orele 22.00, exceptie facand programul anumitor spatii comerciale din cadrul Centrului Comercial (spre exemplu, Carrefour, acesta fiind deschis de la 8.00 la 22.00). Pentru mai multe informatii privind programul magazinelor din Centrul Comercial, va rugam vizitati pagina https://verandamall.ro/locatie-si-program/.

Atat programul de functionare cat si orice modificari aduse la acesta sunt in totalitate opozabile vizitatorilor, fiind interzis accesul acestora in afara orelor de program.

 1. Reguli privind accesul si prezenta in Centrul Comercial

Structura Centrului Comercial

Structura Centrului Comercial presupune spatii inchiriate (magazine, restaurante, fast food-uri), spatii comune si spatii de servicii.

Spatiile comune privesc intrarile in Centrul Comercial, pasajele, strazile interioare si aleile din incinta Centrului Comercial, liftul, travelatoarele si lifturile pentru vizitatori, biroul de informatii, toaletele publice si spatiile de recreere, zona de tip food-court, parcarea.

Spatiile de servicii includ, dar nu sunt limitate la, dispeceratul, birourile administrative ale Centrului Comercial, cabina de serviciu a liftului, camerele de control, camerele de curatenie, fatadele, acoperisurile, camerele de paza, iesirile de incendiu, spatiul de depozitare al deseurilor, spatiul utilizat pentru incarcarea si descarcarea marfurlor. Intrarea in spatiile de servicii este strict interzisa, cu exceptia iesirilor de incendiu, acestea urmand a fi accesate in situatii de urgenta.

Modul de utilizare si accesarea spatii lor ce compun structura Centrului Comercial sunt stabilite de catre Proprietar, la propria sa discretie, in functie de circumstantele ce pot fi relevante in cauza, si poate fi modficat oricand de acesta.

Accesul vizitatorilor in Centrul Comercial este permis prin cele doua intrari din Strada Ziduri Mosi.

Accesul si prezenta in Centrul Comercial

In incinta Centrului Comercial, se interzice desfasurarea oricarei activitati periculoase pentru viata si sanatatea vizitatorilor, personalului si clientilor Centrului Comercial.

Vor fi interzise in mod specific urmatoarele activitati:

 • emisia de zgomote prin diverse mijloace care aduc atingere ordinii si linistii celorlalti vizitatori (inclusiv dar fara limitare la, strigate, larma, portavoce, difuzarea de muzica prin utilizarea de aparate radio, playere, etc.);
 • consumul de bauturi alcoolice si fumatul in incinta Centrului Comercial, in afara spatiilor si a zonelor special amenajate pentru acest scop; in conformitate cu prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare, fumatul in interiorul Centrului Comercial este strict interzis;
 • consumul de droguri, substante halucinogene in incinta Centrului Comercial;
 • utilizarea focului deschis;
 • prestarea de activitati publicitare de orice fel sau de studiere a pietei (inclusiv dar fara limitare la impartirea de fluturasi, afisarea de materiale publicitare, efectuarea de studii de piata, intervievarea vizitatorilor, manifestatiile publice, etc.), fara aprobarea prealabila scrisa a Managerului sau Proprietarului;
 • activitati contrare unui comportament decent sau care ameninta ordinea publica;
 • desfasurarea de vanzari ambulante, manifestatii publice, organizarea de actiuni caritabile, reprezentatii artistice de orice fel, fara aprobarea prealabila scrisa a Managerului sau a Proprietarului;
 • organizarea de demonstratii, adunari, discursuri publice, propaganda politica sau religioasa, cersitul, proteste, licitatii, degustari, expozitii, improvizatii, flashmoburi, jocuri sau orice alte evenimente destinate publicului;
 • inregistrarea audio si/sau video, respectiv fotografierea, fara aprobarea prealabila scrisa a Managerului sau a Proprietarului;
 • deteriorarea, vandalizarea sau distrugerea mobilierului, a elementelor de decor (inclusiv, dar fara limitare la banci, cosuri de gunoi, etc) si / sau a altor bunuri, echipamente sau elemente din incinta Centrului Comercial.
 • accesarea sau ramanerea in Centrul Comercial inainte de deschiderea sau dupa inchiderea programului de functionare al Centrului Comercial;
 • orice tip de activitate care poate aduce atingere si /sau prejudicia (inclusiv de imagine, pierderea profitului, etc.) Centrul(ui) Comercial, Proprietarul(ui), co-contractantii(lor) sau colaboratorii(lor) acestuia, promovarea concurentilor Centrului Comercial, boicotarea activitatilor agentilor economici prezenti in Centrul Comercial;
 • lasarea de catre vizitatori a obiectelor personale nesupravegheate, indiferent de zona in care se afla acestia, Proprietarul nefiind raspunzator de deteriorarea si disparitia acestora, dupa caz;
 • aruncarea de gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natura, mucuri de tigara in afara spatiilor special amenajate in acest sens.

De asemenea, in incinta Centrului Comercial este interzis accesul:

 • persoanelor cu varsta sub 14 (paisprezece) ani, neinsotite de un adult;
 • persoanelor ce detin orice fel de armament, cu exceptia personalului autoritatilor de stat sau personalului de paza autorizat, obiecte contondente, substante toxice, substane explozive sau iritant;
 • lacrimogene, cu materiale sau substante inflamabile sau considerate a fi periculoase de legislatia in vigoare;
 • persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor, substantelor halucinogene, etc;
 • vizitatorilor in spatiile de depozitare, dependintele sau spatiile tehnice din Centrul Comercial;
 • cu biciclete, role, sanii, skateboard, segway, trotinete si alte mijloace de deplasare, cu exceptia cazurilor de carucioare pentru persoane cu dizabilitati;
 • cu animale, exceptand animalelor instruite sa ghideze persoanele cu dizabilitati si a cazului particular al magazinelor pentru animale;
 • cu carucioare Carrefour pe coridoarele Centrului Comercial;
 • persoanelor cu o tinuta indecenta, neadecvata, murdara, persoanelor care incita la violenta sau promoveaza mesaje cu tente rasiste;
 • cu mingi, bile si alte jocuri/jucarii care pot perturba deplasarea in siguranta a celorlalti vizitatori.
 • Vizitatorii au obligatia de a pastra curatenia in incinta Spatiului Comercial, deseurile urmand a fi evacuate si depozitate in recipiente special alocate in acest scop, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
 1. Securitate si alte instructiuni

Paza si securitatea in incinta Centrului Comercial va fi asigurata de catre personalul de paza subcontract pentru acest scop de catre Proprietar. Serviciul de securitate aferent Centrului Comercial va fi asigurat inclusiv prin instalarea si observarea imaginilor captate prin intermediul camerelor de supraveghere.

Prin accesarea Centrului Comercial, sub rezerva respectarii Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, va exprimati acordul pentru utilizarea, de catre Proprietar si a subcontractantilor acestuia a oricaror probe video necesare clarificarii, solutionarii si/sau dovedirii oricarui incident ce ar putea avea loc in Centrul Comercial.

Vizitatorii sunt obligati sa respecte, in orice moment, orice indicatie sau intructiune primita de la personalul de paza, pompieri, personalul Centrului Comercial. Este interzis accesul in zonele marcate cu „Accesul interzis / intrare interzisa / zona restrictionata”, fara acordul Proprietarului sau a personalului de paza responsabil. In cazul intrarii in aceste zone, contrar prevederii de mai sus, vizitatorul in cauza va fi responsabil pentru acoperirea prejudiciilor cauzate ca urmare a revizuirii alarmei (daca va fi cazul).

Vizitatorii au obligatia de a nu lasa obiectele personale sau cele aflate sub paza lor nesupravegheate in Centrul Comercial, indiferent de zona in care se afla. Vizitatorii accepta si iau al cunostinta ca Proprietarul nu este raspunzator pentru pierderea, furtul, distrugerea, deteriorarea acestor bunuri si/sau obiecte.

Personalul abilitat al Proprietarului poate solicita legitimarea anumitor vizitatori, prin sondaj, a vizitatorilor (i) care pot perturba sau prejudicia activitatea Centrului Comercial si a celorlalti vizitatori, (ii) care nu au o tinuta, un comportament si/sau o atitudine decenta, (iii) care pot aduce atingere intereselor comerciale ale Proprietarilor si a colaboratorilor sai, contrar prevederilor prezentului Regulament. Pentru aceleasi considerente, Societatea isi rezerva dreptul de a restrictiona sau de a interzice accesul anumitor persoane in Centrul Comercial, sub rezerva respectarii dispozitiilor legale aplicabile.

 1. Sanctiuni in cazul neconformarii la prevederile prezentului Regulament

Vizitatorii care cauzeaza daune, ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, Centrului Comercial, Proprietarului, co-contractantilor sau colaboratorilor acestuia, sub orice forma, prin actiune, inactiune sau omisiune, in mod direct sau indirect, vor acoperi integral respectivele prejudicii, inclusiv dar fara limitare la acoperirea costului repararii sau inlocuirii bunurilor deteriorate, acoperirea prejudiciului de imagine, respectiv vor atrage raspunderea civila si / sau penala a celor vinovati, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Fara a aduce atingere prevederii de mai sus, in cazul nerespectarii oricareia dintre prevederile prezentului Regulament, Proprietarul isi rezerva dreptul de a escorta catre iesire repectivii vizitatori si de a indeparta imediat orice material si/sau obiect nociv, amenintator sau neconform prezentului Regulament si normele publice, pe cheltuiala faptuitorului. De asemenea, Proprietarul va sesiza autoritatile competente in cazul constatarii unor actiuni si/sau inactiuni contrare prezentului Regulament, instructiunilor Proprietarului si prevederilor legale aplicabile.

Personalul care raspunde de securitate desemnat de Proprietar poate proceda in orice moment la controlarea tuturor vizitatorilor care utilizeaza oricare dintre zonele de serviciu cu acces interzis, controlarea bunurilor introduse sau scoase din zonele respective, precum si la controlul corporal, in cazuri justificate si conform prevederilor legale aplicabile.

 1. Prevederi finale

Orice informatii in legatura cu Centrul Comercial si spatiile din incinta acestuia pot fi obtinute fie prin accesare paginii web a Centrului Comercial (www.verandamall.ro) fie de la birourile de informare din cadrul Centrului Comercial.

Va multumim ca ati vizitat Veranda. Shop& Stay si va asteptam curand!

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

A PARCARII SUBTERANE SI SUPRATERANE

A CENTRULUI COMERCIAL VERANDA

 

 1. Introducere

Prezentul regulament (in continuare, „Regulamentul”) de organizare si functionare a parcarii subterane si supraterane a centrului comercial Veranda Shop & Stay (denumit în continuare „Centrul Comercial”) stabileste regulile si conditiile generale ce trebuie respectate de catre toti conducatorii autovehiculelor, pasagerii si vizitatorii Centrului Comercial care folosesc parcarea Centrului Comercial.

Centrul Comercial este situat in Bucuresti, Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, si este proprietatea privata a VERANDA OBOR S.A. (denumita in continuare „Veranda” sau „Proprietarul”).

Atunci cand in prezentul Regulament se face referire la Proprietar sau Veranda se va intelege ca se face referire si la entitatea care administreaza Centrul Comercial pentru si in numele Proprietarului. Persoana responsabila pentru Centrul Comercial, autorizata sa dea declaratii si sa ia decizii in numele Proprietarului in sensul prezentului Regulament este managerul Centrului Comercial („Manager”).

 1. Dispozitii generale

Spatiile destinate parcarii din cadrul Centrului Comercial sunt proprietate privata, unde se aplica regulile prevazute de prezentul Regulament si legislatia in vigoare.

Accesul in incinta Centrului Comercial si parcarea autovehiculelor in spatiile special amenajate in acest sens atrage după sine acceptarea si aderarea la regulile reflectate in prezentul Regulament, ce se completeaza cu Regulamentul de vizitare al Veranda Mall.

Proprietarul isi rezerva dreptul de a marca si delimita anumite zone din incinta parcarii, in aceste zone Veranda si Managerul fiind liberi sa dispuna reguli specifice, de la caz la caz.

Centrul Comercial isi rezerva dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule in incinta parcajului.

La acest moment, ca regula, parcarea in spatiile special amenajate in acest sens in incinta Complexului Comercial este CU TITLU GRATUIT. Orice modificare in ceea ce priveste gratuitatea parcarii va fi reflectata in acest Regulament, modificarea fiind opozabila de la data publicarii/afisarii Regulamentului.

Programul de functionare este zilnic, intre orele 07.00 – 23.00. Accesul in parcarea Centrului Comercial este permisa doar in acest interval orar, exceptie facand situatiile aprobate in prealabil de catre Proprietar. In intervalul orar 23.00 – 07.00 parcarea va fi închisa publicului.

Conducatorul auto este obligat sa respecte in totalitate prezentul Regulament, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz. Conducatorii auto si vizitatorii sunt direct raspunzatori pentru toate si orice consecinte pot aparea ca urmare a nerespectarii Regulamentului si ale legilor aplicabile.

 1. Reguli de trafic si parcare

Viteza maxima de deplasare in interiorul parcarii subterane este de 5 km/h, iar conducatorii auto sunt obligati sa respecte cu strictete semnificatiile marcajelor si ale indicatoarelor rutiere amplasate.

Inaltimea maxima admisa a vehiculelor in parcarea Centrului Comercial Veranda este 2,10 metri. Lungimea maxima admisa a vehiculelor in parcarea Centrului Comercial Veranda este de 5,50 metri.

Parcarea autovehiculelor este permisa numai in spatiile special amenajate in acest scop. In functie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situatii exceptionale, Proprietarul isi rezerva dreptul de a restrictiona temporar accesul in incinta parcarilor Centrului Comercial, chiar si in timpul programului de functionare.

Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de catre autovehiculele ce au afisat cardul-legitimatie eliberat de autoritatile competente, care contine semnul international reprezentativ, respectiv de catre persoanele pentru care s-a emis aceasta legitimatie si/sau cele ce au dreptul de a o utiliza, potrivit legilor aplicabile.

Conducatorii vehiculelor, precum si toate celelalte persoane ce acceseaza parcarea Centrului Comercial, vor respecta legile aplicabile, inclusiv dar fara limitare la normele P.S.I. (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), fiind direct raspunzatori pentru eventualele prejudicii cauzate.

Conducatorul autovehiculului si pasagerii acestuia au obligatia de a pastra curatenia in parcare si in Centrul Comercial, deseurile urmand a fi evacuate si depozitate in recipiente special alocate in acest scop, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

 1. Interdictii

Se interzice, dar fara a se limita la acestea:

 • accesul in parcare autovehiculelor dotate cu instalatii GPL;
 • accesul autovehiculelor dotate cu remorci;
 • accesul vehiculelor cu tractiune animala;
 • accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare, fara acordul prealabil al Proprietarului;
 • stationarea vehiculului cu motorul pornit;
 • accesul vehiculelor cu defectiuni vizibile sau care prezinta scurgeri de fluide.

De asemenea, fara a aduce atingere clauzelor prezentului Regulament, in special, conducatorilor si vizitatorilor Centrului Comercial le sunt interzise urmatoarele activitati:

 • emisia de zgomote prin diverse mijloace care aduc atingere ordinii si linistii celorlalti vizitatori (inclusiv dar fara limitare la, strigate, larma, portavoce, difuzarea de muzica prin utilizarea de aparate radio, playere, etc.);
 • consumul de bauturi alcoolice, consumul de droguri, substante halucinogene si fumatul in incinta parcajului;
 • utilizarea focului deschis;
 • prestarea de activitati publicitare de orice fel sau de studiere a pietei (inclusiv dar fara limitare la impartirea de fluturasi, afisarea de materiale publicitare, efectuarea de studii de piata, intervievarea vizitatorilor, manifestatiile publice, etc.);
 • activitati contrare unui comportament decent sau care ameninta ordinea publica;
 • desfasurarea de vanzari ambulante, manifestatii publice, organizarea de actiuni caritabile, reprezentatii artistice de orice fel;
 • organizarea de demonstratii, adunari, discursuri publice, propaganda politica sau religioasa, cersitul, proteste, licitatii, degustari, expozitii, improvizatii, flashmoburi, jocuri sau orice alte evenimente destinate publicului;
 • inregistrarea audio si/sau video, respectiv fotografierea, fara aprobarea prealabila scrisa a Managerului sau a Proprietarului;
 • accesarea sau ramanerea in parcaj in afara programului de functionare al parcajului;
 • lasarea de catre vizitatori a obiectelor personale nesupravegheate, indiferent de zona in care se afla acestia, Proprietarul nefiind raspunzător de deteriorarea si disparitia acestora, după caz;
 • aruncarea de gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natura, mucuri de tigara in afara spatiilor special amenajate in acest sens;
 • utilizarea parcajului in vederea reparatiei autovehiculelor sau altor activitati de acest gen;
 • camparea in parcare si/sau organizarea de picnicuri, sporturi sau alte activitati in aria acesteia;
 • lasarea in parcare sau in autovehiculele parcate a persoanelor neajutorate (inclusiv dar fara limitare la minori), a animalelor nesupravegheate sau substante periculoase;
 • Orice alte comportamente pe care Proprietarul le poate determina ca fiind necorespunzătoare cu conduita normala si acceptata privind parcarea autovehiculelor in incinta Centrului Comercial.

Este interzisa parcarea pe termen lung (prin parcare pe termen lung intelegandu-se parcarea continua intr-un interval egal sau care depaseste 12 ore ori care depaseste ora de inchidere a parcarii), exceptie de la aceasta regula facand conducatorii vehiculelor care au incheiat un contract de inchiriere a unuia sau mai multe locuri de parcare, dar numai dupa efectuarea platii contravalorii taxei de inchiriere aferenta perioadei in care vehiculul este parcat.

Proprietarul si/sau Managerul, sub rezerva respectării prevederilor legale aplicabile, poate bloca sau inlatura din incinta parcarii,  pe cheltuiala respectivului conducatorului auto, orice autovehicul ce depaseste acest termen, sau nu respecta una sau mai multe dintre clauzele contractului de inchiriere, precum si poate lua oricare din masurile mentionate la sectiunea Sanctiuni de mai jos, in functie de situatie.

 1. Inchirierea locurilor de parcare

Centrul Comercial Veranda poate oferi clientilor sai posibilitatea de a se abona in vederea închirierii unuia sau mai multor locuri de parcare, in functie de disponibilitatea parcarii Centrului Comercial, in schimbul plătii unei taxe de abonament.

Ofertele de abonamente, indiferent daca este vorba de persoana fizica sau entitate juridica, sunt următoarele:

 • 250 RON/luna/loc de parcare la nivelul P2 al parcarii;
 • 350 RON/luna/loc de parcare la nivelul PM al parcarii;
 • 450 RON/luna/loc de parcare la nivelul P0 al parcarii;

In cazul fiecarui dintre tarifele lunare de mai sus se va aplica o reducere de 50 RON/luna/loc de parcare pentru plata in avans pe 6 luni, respectiv 100 RON/luna/loc de parcare pentru plata in avans pe 12 luni.

Centrul Comercial Veranda nu face nicio precizare cu privire la numarul de locuri de parcare disponibile sau cu privire la locul de amplasare a acestora. Numarul exact al locurilor de parcare disponibile si locul exact de amplasare a acestora se va stabili de catre proprietarul Centrului Comercial Veranda si fiecare client si vor fi reflectate in contractul de închiriere relevant.

 1. Raspundere limitată

Eventualele avarii produse atat autovehiculelor proprii cat si altor autovehicule sau instalatii de catre conducatorii auto, pe timpul deplasarii sau stationarii in incinta parcarii Centrului Comercial vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea raspunderii Centrului Comercial.

La parcarea autovehiculelor, conducatorul auto este obligat sa isi asigure bunurile lasate in interiorul autovehiculului (inclusive dar fara limitare la, inchiderea usilor, capotelor motor si portbagajului, a geamurilor, etc.), respectiv sunt atentionati pin prezentul regulament sa nu isi lase bunuri de valoare in autovehicule, Centrul Comercial neputand fi tinut raspunzator, sub nicio forma, pentru prejudiciile ce ar putea rezulta ca urmare a unei actiuni contrare celor de mai sus.

 1. Sanctiuni

Centrul Comercial va asigura aducerea la indeplinire a prezentului Regulament si va aplica sanctiuni corespunzatoare, de la caz la caz. In situatia in care se incalca Regulamentul, prevederile legale in vigoare, indicatiile Proprietarului, Managerului, ale companiilor externalizate, de securitate si/sau ale pompierilor de serviciu, ne rezervam dreptul de a informa organele competente in vederea constatarii faptei si aplicarii de sanctiuni corespunzătoare.

In ceea ce priveste autovehiculele parcate cu incalcarea prezentului Regulament, Proprietarul isi rezerva dreptul de a lua masuri corespunzătoare pentru a asigura ajungerea la conformitate, sub rezerva respectarii prevederilor legale aplicabile (de exemplu, blocarea masinii sau ridicarea si amplasarea acesteia in locuri speciale in scopul fluidizarii traficului si constientizarii conducatorilor acestora cu privire la necesitatea respectarii prezentului Regulament).

Vor fi supuse blocarii sau ridicarii, cu precadere, autovehiculele care blocheaza ori ingreuneaza circulatia, autovehiculele parcate in alte locuri de parcare decat cele special amenajate, precum si cele care ocupa locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap fara a detine documentatia obligatorie. Accesand parcarea, conducatorul vehiculului recunoaste si accepta in mod expres dreptul Proprietarului de a inlatura autovehiculul, de a bloca rotile, precum si de a ridica si depozita vehiculul in locuri speciale stabilite de Proprietar, prin intermediul companiilor externalizate, in caz de parcare inadecvata sau de abandon al vehiculului pentru o perioada de timp ce depaseste 12 de ore. In acest caz, conducatorul vehiculului va plăti toate costurile de ridicare si depozitare. O notificare corespunzatoare, impreuna cu instructiuni, vor fi postate pe autovehiculul in cauza. Pentru deblocarea autovehiculelor, respectivelor persoane li se va percepe o taxa de deblocare in cuantum de 200 RON.

Centrul Comercial nu isi asuma nicio raspundere orice fel de paguba sau prejudiciu cauzat autovehiculelor (inclusiv, dar fara limitare la, din cauza blocarii / ridicarii, persoanelor/ animalelor/ bunurilor lasate nesupravegheate) aflate in parcare.

 1. Modificari

Proprietarul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, la propria sa discretie (inclusiv, dar fara limitare la gratuitatea parcarii), modificarea respectiva fiind adusa la cunostinta vizitatorilor si a conducatorilor prin publicarea pe pagina web a Centrului Comercial, precum si prin afisarea la intrarile in parcare, aceste modificari fiind opozabile de la momentul publicarii/ afisarii.

 1. Dispozitii finale

Prezentul Regulament va fi afisat cat mai vizibil atat la intrarile cat si in interiorul parcarii Centrului Comercial.

Orice informatii in legatura cu Centrul Comercial si parcarea acestuia pot fi obtinute fie prin accesarea paginii web a Centrului Comercial (www.verandamall.ro), fie de la birourile de informare din cadrul Centrului Comercial.