Politica de confidențialitate a platformei JOB’OR in cadrul verandamall.ro

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Veranda Mall prin intermediul platformei JOB’OR, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ( in continuare ”Regulamentul”, “Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație incidentă aplicabilă pe teritoriul României. 

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care prelucrăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin intermediul site-ul nostru web sau prin aplicațiile conexe disponibile pe telefonul mobil.

Totodată, vă aducem la cunostintă că prin ”prelucrare” ne referim nu doar la modul in care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastra cu caracter personal, ci la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea unor mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu character personal pe care ni le puneti le dispozitie sau la care avem access in conditiile legii.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostrum/ pe platforma noastra versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Pentru o informare corespunzatoare, vă atragem atenția asupra faptului ca prin
„date cu caracter personal” se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, denumită generic în cele ce urmeaza „persoana vizată”. Orice persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

JOB’OR este denumirea comercială a platformei online deținute de VERANDA OBOR S.A., avand sediul social in Bucuresti, Strada Ziduri Mosi nr. 23, Clădirea Centrului Comercial Veranda Mall, Biroul 1, sector 2, avand Cod Unic de Inregistrare 33599063, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10838/2014 (în continuare “JOB’OR” “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator numai atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal, asa cum rezulta potrivit celor prezentate in continuare.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Veranda Mall cu protecția datelor la adresa de e-mail gdpr@verandamall.ro

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. în următoarele două situații:

 1. Când vă abonați la newsletter, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și/sau prenumele;
 2. Atunci când răspundeți unui anunț de recrutare prin intermediul platformei, fără a utiliza adresa de contact a comerciantului/persoanei care a postat anuntul de recrutare, si încărcați un curriculum vitae, ne furnizați informații precum numele, prenumele, adresa e-mail, numărul de telefon, precum si alte informatii cu caracter personal, in masura in care acestea sunt incluse in caseta dedicata mesajului personalizat ce poate fi transmis de Dvs. odata cu transmiterea CV-ului. Cv-ul cuprinzand fotografia dumneavoastră, nivelul de studii și ocupational, precum si nume/prenume, adresa e-mail, nr. telefon, job-ul la care a aplicat candidatul ș.a., dupa caz, sunt stocate doar pentru perioada si in scopurile prevazute. Datele din această categorie sunt stocate pe platforma JOB’OR, pe perioadă limitată de 60 de zile și sunt accesibile doar comerciantului/persoanei care a postat anunțul de recrutare și dupa caz, responsabilului de platformă* însărcinat cu managementul acesteia și ștergerea periodică a datelor**. 

*Responsabilul de platforma este prestatorul de servicii S.C. BLOGAL INITIATIVE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Lotrioara nr.19, bloc M31A, Sc A, etaj 7, apt. 37, cod unic de inregistrare RO30389342, nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/7687/2012, insa administratorul Platformei Online este VERANDA OBOR S.A. prin personalul sau anume desemnat. 

** Asa cum am precizat, in situatia in care VERANDA OBOR S.A. detine joburi disponibile in cadrul Veranda Mall, va putea posta prin intermediul platformei anunțuri proprii de recrutare.

Atat responsabilul de platfoma, cat si administratorul acesteia, precum si comerciantii, parteneri Veranda Mall, fiecare in calitate de operatori potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, raspunde pentru indeplinirea principalelor obligații privind prelucrările de date cu caracter personal, asigurarea securității datelor si adoptarea masurilor necesare, precum si respectarea drepturilor persoanelor fizice, si implicit raspunde pentru adoptarea propriilor proceduri si politici in vederea asigurarii conformitatii acestora cu exigentele prevederilor aplicabile. 

Veranda Obor S.A. nu isi asuma nicio raspundere pentru prelucrarea necorespunzatoare a datelor cu caracter personal de catre persoanele sus-mentioanate. 

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă îmbunătăți experiența online. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următorul scop:

 1. Pentru prestarea serviciilor JOB’OR în primul rand in beneficiul dvs.JOB’OR este o platformă de locuri de muncă pusa la dispozitie pentru comercianții prezenți în interiorul Veranda Mall, care îi pune în legătură pe aceștia cu potențiali candidați. In masura in care exista locuri de munca disponibile in interiorul organizatiei, si VERANDA OBOR S.A. poate posta locuri de munca deschise persoanelor interesate a lucra in Veranda Mall. 

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Abonarea la newsletterul periodic privind pozițiile pe care le puteti ocupa în Veranda Mall, primirea unor notificări când se postează un job de interes pentru dumneavostra s.a; 
 • Intermedierea legăturii cu partenerii de pe platformă sau cu personalul VERANDA OBOR S.A. care anunta disponibilitatea unui loc de munca in cadrul Veranda Mall;
 1. Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte de locuri de muncă pe domeniile dumneavoastră de interes, în cazul în care doriți să vă abonați la newsletterul nostru. În acest sens, cu acordul dumneavoastra prealabil vă putem trimite periodic e-mailuri cu locurile de muncă din domeniile de interes selectate de dumneavoastră. 

Ne întemeiem toate comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi oricand și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
 • Contactarea Veranda Mall folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs., avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, urmând să dăm curs cererii dvs. 

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite date/informații la care avem acces pentru a ne proteja drepturile, interesele legitime și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web, a platformei JOB’OR și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice:
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

 1. Numele şi adresa dumneavoastră de e-mail furnizate pentru abonarea la newsletter sunt păstrate până în momentul în care decideţi stoparea prelucrării, prin una din metodele descrise mai sus.
 2. CV-ul dumneavoastră şi datele conţinute de acesta, numai dacă îl încărcaţi prin intermediul platformei JOB’OR, va fi stocat pentru o perioadă de cel mult 30 de zile de la expirarea anunțului de recrutare, fara insa a depasi un termen de 60 de zile. In situatia in care decideti transmiterea CV-ului direct angajatorului, la o adresa specificata in cuprinsul anuntului, atunci Veranda Obor S.A. nu proceseaza datele Dvs. cu caracter personal rezultate din cuprinsul acestuia, care vor fi prelucrate direct de catre potentialul angajator, caruia ii revine implicit si obligatia de a asigura respectarea tuturor drepturilor Dvs. rezultate din procesarea respective. In situatia in care anuntul este postat de angajatorul Veranda Obor S.A., atunci va asiguram respectarea tuturor drepturilor Dvs. rezultate din procesarea respectiva.
 3. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– Comercianților care postează anunțuri de recrutare pe platforma JOB’OR, doar dacă decideți să aplicați la un anunț postat de aceștia;

– furnizorilor de servicii de marketing care gestionează newsletterul platformei și/sau colectează date despre comportamentul online al vizitatorilor și/sau utilizatorilor platformei pentru a îmbunătăți experiența de navigare pe platforma JOB’OR;

– furnizorilor de servicii IT, care gestionează platforma JOB’OR și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv soluția tehnică de trimitere a newsletterului;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor acorduri de procesare încheiate cu aceștia, si doar in legatura cu scopurile procesarii indicate in prezentul document.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. In cazul in care am transfera datele dumneavoastra in afara Romaniei, va vom solicita in mod expres acordul in acest sens si va vom indica scopul in care vom transmite aceste date precum si restul informatiilor prevazute de legislatia in domeniu.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocăm pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând intotdeuna riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Prin urmare, nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail folosită în cadrul platformei JOB’OR. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

 

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

 

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

In conformitate cu dispozitiile art. 17 alin (3) din Regulament, există anumite  circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

 

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile Veranda Mall Online sau ale altei persoane fizice sau juridice, sau din motive de interes public important.

 

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

 

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

 

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

 

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
 • Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
 • E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul Veranda Mall cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati: